Bahrain

Regimen blir allt mer auktoritär och befäster sitt styre genom att förtrycka befolkningen.

Trots den auktoritära regimen är detta konservativa shiamuslimska land relativt tolerant, tack vare sin internationella position när det gäller handel och ekonomi.

Ett stort antal kristna migranter och gästarbetare, främst från södra Asien, arbetar och lever i Bahrain med en relativt stor frihet att praktisera sin kristna tro och mötas för gudstjänst. Det är däremot förbjudet att evangelisera bland muslimer.

Landets konstitution om religionsfrihet är full av motsägelser. Konstitutionen tillåter religionsfrihet, men samtidigt slås det fast att religionsfriheten inte får bryta mot lokala etablerade seder, eller mot allmän ordning och moral.

Under rapporteringsperioden för World Watch List 2017 (1 november 2015-31 oktober 2016) har landets monark donerat mark till byggandet av landets andra koptiska kyrka.

Drabbade kyrkoinriktningar
I Bahrain finns det två olika kyrkoinriktningar representerade: Samfund som består av kristna gästarbetare från utlandet, och grupper av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Alla kristna utsätts för förföljelse, men värst drabbade är kristna konvertiter, som möter förföljelse inte bara från samhället utan också från den egna familjen.

Förföljelsen i Bahrain

  • Förtrycket mot kristna befinner sig på en hög nivå, och har ökat något jämfört med förra årets World Watch List (WWL).
  • Kristna möter förtryck i både privatliv, familjeliv och på en nationell nivå.
  • Våldet ligger på en mycket hög nivå, och inga våldsdåd mot kristna har registrerats under rapporteringsperioden.
  • Förföljelsen mot kristna i landet beror främst på islamistiskt förtryck, diktatorisk paranoia och etniska motsättningar. Förtrycket kommer främst från religiösa muslimska ledare, den egna familjen och från regimen.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna bakom förföljelsen av kristna i Bahrain är islamistiskt förtryck och diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Både Iran och Saudiarabien försöker få inflytande över politiken i landet.

Den kungliga familjen från den sunnimuslimska minoriteten i landet har befäst sin makt med hjälp från Saudiarabien. Det innebär att risken för protester och våld har minskat. Samtidigt riskerar Saudiarabiens inflytande, med en strikt fundamentalistisk wahhabistisk tolkningstradition, att få Bahrains redan konservativa samhälle att gå åt ett allt mer extremt håll.

Det finns indikationer på att radikal islamism kan komma att öka i samhället, vilket innebär att pressen mot kristna kommer att bli större.