Algeriet

Algeriet

Förtrycket som kristna i Algeriet möter är på en mycket hög nivå, och ökade något under rapporteringsperioden.

Den åldrande presidenten Abdelaziz Bouteflika är inne på sin fjärde mandatperiod och har stöd från både militären och säkerhetsdepartementet. Många algerier är oroade över vem som kommer att ersätta honom.

Islamistiska organisationer, som bland annat al-Qaida, ökar sin närvaro i Algeriet. Lagändringar från 2006 har skapat en mer restriktiv miljö för kristna i landet – avsikten med lagarna är att reglera icke-islamska religioner. Samtidigt brottas Algeriet med allvarliga ekonomiska problem.

Drabbade kyrkoinriktningar
Kyrkor från olika samfund och kyrkotraditioner finns representerade i Algeriet, och möter varierande grad av förföljelse. De flesta kristna i Algeriet är dock kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Publika möten är förbjudna enligt lag för alla religioner utom islam. Men i praktiken kan den katolska kyrkan hålla gudstjänster utan att regimen blandar sig i, ytterligare en protestantisk kyrka kan hålla gudstjänster.

Förföljelsen i Algeriet

  • Det förtryck som kristna möter är på en mycket hög nivå, och ökade något jämfört med World Watch List (WWL) 2016.
  • Främst är det kristna med muslimsk bakgrund som utsätts för förföljelse för sin tro – både från samhället och staten men också från familj och släktingar.
  • Våldet mot kristna ligger på en låg nivå, men har ökat kraftigt jämfört med WWL 2016.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
De främsta orsakerna till förföljelsen mot kristna i Algeriet är islamistiskt förtryck, och i mindre utsträckning diktatorisk paranoia och organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
Skulle presidenten avlida medan han innehar ämbetet är det troligt att det blir oroligt i landet – det finns ett tryck från den yngre generationen som vill få till förändringar i samhället.

Kyrkan består främst av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, och riskerar att bli ännu mer utsatt om islamister utnyttjar den oro som kan uppstå och tar makten, liknande vad som hänt i Tunisien och Egypten.

Militanta islamister vinner allt större inflytande i norra Afrika och letar efter tillfälle att störa status quo i Algeriet. Men det är möjligt att armén och säkerhetsmyndigheterna kan komma att försöka hålla kvar stabiliteten och kontinuiteten i landet, något som inte kommer att bli lätt att åstadkomma.