Afghanistan

Afghanistan

Afghanistan är sedan århundraden tillbaka en instabil region och förtrycket de kristna möter är extremt.

Afghanistan har en mycket gammal historia. Perserna kontrollerade regionen innan en revolution ägde rum 1709. 1747 lades grunden till dagens Afghanistan, då Afghanistan utropades till en självständig stat. Landets nordvästra del kallas även "Khorasan", ett namn som betonades 2015, när militanta islamister svor trohet till Islamiska Staten (IS), och man utropade "Khorasans kalifat".

Islamister strider mot afghanska regeringstrupper i landets nordöstra del och angriper muslimska minoritetsgrupper som shiitiska hazarer. Under en våg av angrepp i juli, augusti och oktober 2016 visade både talibaner och IS prov på sin makt.

Drabbade kyrkoinriktningar
Bara en kyrkoinriktning finns i Afghanistan: Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Butiker eller andra familjeföretag har förstörts på grund av blotta misstanken om att någon kan vara konvertit.

Förföljelsen i Afghanistan

  • Kristna möter fortfarande ett extremt förtryck, som dessutom ökade något under rapporteringsperioden (den 1 november 2015-31 oktober 2016). Förföljelsens grundorsak är islamistisk förtryck.
  • Förtrycket är extremt inom alla livsområden. Förtrycket har en islamistisk bakgrund, och utövas främst av släkt, bekanta och sociala nätverk, men också av lokala religiösa ledare. De statliga myndigheterna är svaga och islam är en enande faktor, bland annat i det att samhället anser att konvertering från islam är något som inte kan tolereras.
  • Nivån av våld som förekommer mot kristna är mycket hög, bara marginellt lägre jämfört med förra året. Flera kristna med muslimsk bakgrund dödades, när det blev känt för avlägsna släktingar. Det har också förekommit att kristna har skickats till mentalsjukhus, då släkten menat att ingen som är vid sitt sinnes fulla bruk skulle lämna islam. Om kristna konvertiter blir upptäckta förstörs deras egendomar eller tas över av andra. Det är något som även kan inträffa vid blotta misstanken om att någon konverterat.

Drivkrafterna bakom förföljelsen:
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Afghanistan är islamistiskt förtryck (huvudsakligen) och i mindre utsträckning etniska motsättningar och organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
Afghanistans största utmaningar för 2017 är:

  • Den svåra säkerhetssituationen
  • Den stora tillströmningen av flyktingar som skickas tillbaka från Pakistan och Iran
  • Ökningen av opiumproduktionen, som finansierar väpnade militanta grupper, skapar korruption och bidrar till den förföljelse som drabbar de små och undangömda kristna samfunden i Afghanistan.