Pakistan

Pakistan

 

Att som kristen samlas för söndagsgudstjänst är fortfarande en möjlighet i Pakistan, men alla andra kristna sammankomster motarbetas starkt.

Den pakistanska armén tillämpar en policy där man gör skillnad på "goda" och "onda" militanta islamister. Man strider mot de sistnämnda, samtidigt som man "uppvaktar" de förstnämnda, som till exempel terrororganisationen Jamaat-ud-Daeah (tidigare Lashjar-e-Taiba, eller De rättfärdigas här) och terrornätverket Haqqani. Man utnyttjar dessa grupper och låter dem gå in i grannländer som Afghanistan och Indien.

Armén ingriper dock mot rebeller som ansluter sig till Islamiska Staten (IS), men trots detta växer gruppens närvaro i Pakistan. Talibanerna finns kvar, och utför angrepp riktade mot bland annat kristna. Bland annat låg talibanrörelsen Tehreek-e-Taliban bakom bombdådet mot Lahore under påsken 2016, som uttryckligen riktades mot kristna.

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelsen
Tre olika kyrkoinriktningar finns representerade i Pakistan: De historiska kristna samfunden, som fortfarande är aktiva, men möter strängare kontroll och bevakning. Kristna med muslimsk bakgrund, som framför allt möter förföljelse från radikala islamistiska grupper och släkt och grannar. Frikyrkliga, protestantiska kristna samfund, som bevakas allt hårdare och frekvent drabbas av angrepp, framför allt de kyrkor som ägnar sig åt uppsökande verksamhet riktat till muslimer.

Förföljelsen i Pakistan

  • Kristna möter fortfarande ett extremt förtryck, som dessutom ökade något under rapporteringsperioden (den 1 november 2015-31 oktober 2016). Förföljelsens grundorsak är islamistisk förtryck, som förekommer inom alla livets områden.
  • Förtrycket är extremt inom alla livsområden förutom kyrkolivet. Medan förtrycket inom livsområdena privatlivet, familjelivet och sociala nätverk är vanligt inom islamska länder, visar förföljelsen inom kategorin livet som medborgare på en alltmer restriktiv regim.
  • För andra året i rad får Pakistan högsta möjliga poäng inom kategorin våld. Kristna dödas, kyrkor angrips, kristna kvinnor kidnappas, våldtas och tvingas in i äktenskap, familjer vräks från sina bostäder och tvångsförflyttas till andra delar av landet, eller tvingas fly från Pakistan. Även andra religiösa minoriteter, som shiiter och ahmadiyya-muslimer möter samma typ av förföljelse.

Drivkrafterna bakom förföljelsen:
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Pakistan är islamistiskt förtryck (huvudsakligen) och i mindre utsträckning organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
Armén och regeringen skiljer fortfarande på "goda" och "onda" islamistgrupper, något som de religiösa minoriteterna, däribland kristna, får betala priset för. De ökända hädelse
/blasfemilagarna riktas mot religiösa minoriteter, och alla förhoppningar om ändringar i lagen har hittills visat sig vara ogrundade. Det är inte sannolikt att lagarna kommer att ändras under 2017. Religiösa minoriteter, som kristna, kommer fortsätta att leva under islamistiskt förtryck.