Skänk en gåva 
 
 

Vad vi gör

Open Doors är en organisation som stärker de förföljda kristna genom bibel- och litteraturdistribution, ledarskapsträning, sociala hjälpinsatser, utbildning, bön och opinionsbildning.

Vad vi görBIBELPRODUKTION SAMT DISTRIBUTION
Våra förföljda syskon hungrar efter biblar och kristen litteratur. Open Doors arbetar för att möta detta behov genom att skriva, översätta, trycka och distribuera ett brett spektrum av litteratur på olika språk, bland annat Barnens biblar, MP3 biblar och lärjungaskapslitteratur.


LÄRJUNGATRÄNING OCH UTBILDNING
Få ledare inom den förföljda kyrkan har teologisk utbildning. Open Doors erbjuder utbildning i ledar och lärjungaskap, för att hjälpa de troende att växa i sin tro och förståelse, och stå starka i förföljelsen.


SOCIALA HJÄLPINSATSER
Förföljelse innebär att familjer förlorar sina familjeförsörjare, att våld tvingar dem att fly eller diskriminering som gör sysselsättningen svår eller omöjlig. Open Doors ger praktiskt stöd till familjer, änkor, föräldralösa barn samt offer för våld eller naturkatatrofer.


PÅVERKANSARBETE
Open Doors erbjuder olika former av rättsligt stöd till våra förföljda syskon samt arbetar för politiska förändringar genom privat diplomati eller offentliga kampanjer.


ENGAGERA/MOBILISERA DEN FRIA KYRKAN
Genom informationsmaterial och -möten arbetar Open Doors för att uppmärksamma den förföljda kyrkans behov och uppmuntra