Skänk en gåva 
 


Flyktingrapport

Kristna flyktingar förföljs i Sverige på grund av sin tro

Open Doors har under våren genomfört en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige.

Under de senaste åren har många människor på flykt sökt sig till Sverige. Samtidigt nåddes Open Doors av allt fler rapporter om hot, våld och trakasserier på grund av den kristna tron även här i landet. Open Doors genomförde därför en enkätundersökning om detta under våren 2017.

Nu har rapporten publicerats. Den baseras på 123 insamlade enkäter som alla representerar en kristen flykting som har blivit utsatt för förföljelse på grund av sin tro här i Sverige. Förföljelsen dokumenterades genom kategorierna dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser.Be

  • Be för våra trossyskon som lider av förföljelse och utsatthet här i Sverige, för sin tro på Kristus.
  • Be för Sverige, för att hatet mellan grupper ska minska och Guds kärlek spridas.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Joh 1:5)


Den svenska versionen av rapporten finns för nedladdning i kolumnen till höger. En engelsk version kommer inom kort.

Beställ en tryck version
Du kan också beställa en tryckt version av rapporten genom formuläret nedan. Då skickar vi den direkt hem till dig – så att du kan läsa den eller ge vidare den till andra.

Flyktingrapport pdf
*
*
*
*
*
*
*
*
*Obligatoriska uppgifter
Beställ