Skänk en gåva 
 
Flykting Rapporten
 

Flyktingundersökning

filmklipp

Kristna flyktingar förföljs i Sverige på grund av sin tro

Open Doors har under våren genomfört en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige.

Under de senaste åren har många människor på flykt sökt sig till Sverige. Samtidigt nåddes Open Doors av allt fler rapporter om flyktingar som har drabbats av hot, våld och trakasserier även här i landet på grund av sin kristna tro. Open Doors genomförde därför en enkätundersökning om detta under våren 2017.


Rubrik Las

Läs Rapporten. Vi har nu sammanställt resultatet i en rapport. Den är baserad på 123 insamlade enkäter som alla representerar kristna flyktingar som har blivit utsatta för förföljelse på grund av sin tro här i Sverige. Beställ eller ladda ned rapporten här.


Rubrik Skicka Vykort

Skicka vykort till migrationsministern. Open Doors har tagit fram ett vykort till migrationsminister Heléne Fritzon med vilket vi vädjar om skydd för kristna flyktingar i Sverige.
Flykting 3D Vykort v2
På vykortet nämns kraven som Open Doors ställer på politiken i samband med resultatet av flyktingundersökningen. Vi vädjar till Heléne Fritzon om

  • snabbare vägar till trygghetsboenden för drabbade kristna flyktingar,
  • bättre information till myndighetspersonal om religionens betydelse och konvertiters utsatthet,
  • mer information till asylsökande och nyanlända om rättigheter och skyldigheter i Sverige,
  • att möjliggöra anonym rapportering av incidenter med religiösa motiv.

Påverka och beställ dina kostnadsfria vykort här.

Rubrik Be som aldrig

  • Be för våra trossyskon som lider av förföljelse och utsatthet här i Sverige, för sin tro på Kristus.
  • Be för Sverige, för att hatet mellan grupper ska minska och Guds kärlek spridas.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Joh 1:5)