Vårt arbete

Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.
WWL

World Watch List

World Watch List sammanställs årligen av Open Doors Internationals forskningsavdelning, där de analyserar de kristnas skiftande förhållanden i ca 70 länder. Sedan rangordnas de 50 länder där det är svårast att utöva den kristna tron.

LÄS MER 
 
Kalender

Kalender

Vi på Open Doors Sverige kommer gärna ut och berättar om situationen för världens förföljda kristna. Här kan du se de tillfällen som just nu är inplanerade och andra upprop som pågår.

Läs mer 
Om Oss

Om Oss

Idag förföljs miljontals kristna runt hela världen. Grundorsaken till detta är att människor valt att följa Jesus. Allt tyder dessutom på att denna siffra kommer att öka. Oavsett var förföljelsen av kristna flammar upp på vår jord, så är Open Doors ambition att finnas där och ge varje lidande man, kvinna och barn stöd, hopp och uppmuntran.

Läs mer 
Artiklar

Artiklar

Här kan du läsa olika artiklar, relaterade till World Watch List

Läs Mer