21 Uzbekistan

 • Ledare: President Shavkat Mirziyoyev
 • Folkmängd: 34,4 miljoner
 • Antal kristna: 351 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Religionsfriheten är fortfarande begränsad i Uzbekistan. Även om 96 procent av befolkningen är muslimer så är statsskicket strikt sekulärt och inga religiösa aktiviteter tillåts förutom statskontrollerad verksamhet.

Kristna från alla samfund möter någon form av förtryck på grund av sin tro, med undantag av kristna gästarbetare. Rysk-ortodoxa församlingar löper minst risk för problem då de ofta har anpassat sig till statliga restriktioner. Kyrkor från icke-traditionella inriktningar blir frekvent utsatta för razzior och besökare riskerar att utsättas för hot, böter eller att bli arresterade. Församlingsledare riskerar att bli bötfällda, häktade, förbjudna att lämna landet eller satta i husarrest. Detta i ett försök att sprida rädsla i församlingarna. Pastorer och ledare för oregistrerade församlingar är särskilt utsatta för misshandel och kränkningar.

Den muslimska befolkningen är ofta fientligt inställd mot den som lämnar islam och konverterar till kristendomen. Konvertiter möter hårda påtryckningar, för att få dem att återgå till islam. De riskerar att hamna i husarrest, förlora sin arvsrätt, utsättas för fysisk och psykisk misshandel eller kastas helt enkelt ut från sina hem. I mer konservativa regioner riskerar konvertiter att bli kidnappade och bortgifta med muslimer. Lokala imamer predikar många gånger mot konvertiter, vilket ökar pressen och leder till att många väljer att dölja sin kristna tro.


Vad har förändrats under 2022?

Situationen för kristna i Uzbekistan förblir kvar på höga nivåer av förföljelse. Det fanns en förhoppning om en förbättring för kristna när president Mirziyoyey kom till makten, men ännu har ingen positiv utveckling skett. En viss minskning av våld riktat mot kristna har noterats, men samtidigt har trycket mot kyrkorna ökat.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk bakgrund är mest utsatta för förföljelse. Förutom det förtryck de möter från staten, utsätts de ofta för hårt motstånd från familj, vänner och omgivningen. Förtrycket är värre på landsbygden, och framför allt i landets östra delar.

 

 • Privatlivet
  14,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige