46 Sri Lanka

 • Ledare: President Maithripala Sirisena
 • Folkmängd: 21,0 miljoner
 • Antal kristna: 2,0 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Demokratisk socialistisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Den kristna minoriteten i landet marginaliseras men tolereras delvis. Kristna konvertiter tolereras däremot inte.

Alla etniska singaleser, majoriteten i Sri Lanka, förväntas vara buddhister och betraktas som förrädare om de konverterar från buddhismen. På samma sätt förväntas den tamilska minoritetsbefolkningen i nordost vara hinduer, om man inte tillhör en historisk kyrka. Konvertiter med buddhistisk eller hinduisk bakgrund trakasseras, diskrimineras och marginaliseras av sin familj och av samhället.

En stor del av förföljelsen kommer från radikala buddhistiska grupper, som många gånger får stöd av lokala tjänstemän. Den ultranationalistiska gruppen Bodu Bala Senas (BBS) verkar för att Sri Lanka ska bli en buddhistisk nation. Gruppen attackerar främst den muslimska minoriteten, men de attackerar även kristna och olika kyrkor. Dessutom trakasseras kristna av familjemedlemmar och byledare på landsbygden. Dessa uppmanar konvertiter att lämna byarna.

En stark signal gavs av staten när en ledande buddhistmunk dömdes till sex års fängelse i augusti 2018.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Att vara singales anses vara detsamma som att vara buddhist, så det är inte bara tamilska kristna som behandlas som andra klassens medborgare utan även singalesiska kristna. De betraktas med misstänksamhet och blir förföljda på olika sätt. Förföljelsen drabbar oftast medlemmar i de icke-traditionella protestantiska kyrkorna, framför allt konvertiter. Medlemmar i historiska kyrkor, som den romersk katolska, är något mer accepterade eftersom de brukar hålla sig inom de outtalade gränser som finns i samhället. Det händer dock att även dessa diskrimeneras och attackeras.

Konfessionell protektionism:  Den incident från 2017, när en romersk katolsk biskop sa att det inte hade förekommit några attacker mot kyrkor i landet och därmed underlät att uppmärksamma att dussintals protestantiska kyrkor attackerats, har inte upprepats under denna rapportperiod. Det är inte klart om detta var orsakat av en allmän protest. Men det speglar ändå de uppfattningar som den större delen av de styrande organen företräder.

 

Förföljelsen i Sri Lanka            

Den allvarligaste förföljelsen riktas mot kristna konvertiter med buddhistisk eller hinduisk bakgrund. De pressas till att avsäga sig sin kristna tro eftersom det ses som förräderi att ha konverterat.

Evangelikala församlingar attackeras regelbundet av buddhistiska munkar och lokala myndigheter, som vill se att kyrkorna stängs. Ofta slutar protesterna med att en mobb går till attack mot kyrkan, något som framför allt är vanligt på landsbygden. Enligt rapporter förekommer sådana attacker över hela Sri Lanka.

 

Exempel

 • I september 2018 stormade en mobb på ett hundratal personer en kyrka i södra Sri Lanka. Kyrkan vandaliserades och mobben uppmande pastorn att skicka hem församlingsmedlemmarna. Pastorn i församlingen och hans familj hotades till livet. En buddistisk munk uttryckte att han tidigare hade varnat pastorn. Polisen hade svårt att ta kontroll över situationen.
 • En majoritet av de statliga skolorna erbjuder ingen kristendomsundervisning och kristna skolbarn måste studera buddhism eller hinduism. Det förekommer rapporter om att barn har tvingats delta i buddhistiska ritualer.

 

  Be...

 • För pastorer som hånas och trakasseras för sitt arbete. Be att de ska stå fasta i sin tro, och om styrka från Herren när de känner sig trötta.
 • Om lagligt skydd för de kyrkor och församlingar som lokala myndigheter försöker stänga ner. Många kristna ledare är okunniga om sina rättigheter.
 • Om beskydd för kristna. Radikala politiska gruppers inflytande i landet växer, något som drabbar den kristna minoriteten.

 

 • Privatlivet
  11,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,0
  MAX = 16,7

 • 58
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige