30 Sri Lanka

 • Ledare: President Gotabaya Rajapaksa
 • Folkmängd: 21,0 miljoner
 • Antal kristna: 2,0 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Demokratisk socialistisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Medlemmar i de icke-traditionella kyrkorna möter störst förföljelse och allra värst drabbas konvertiter med hinduisk och buddhistisk bakgrund.     

Konveriter pressas till att avsäga sig sin kristna tro eftersom det ses som förräderi att ha lämnat hinduismen/buddhismen. Evangelikala församlingar attackeras regelbundet av buddhistiska munkar och lokala myndigheter, som vill se att kyrkorna stängs. Ofta slutar protesterna med att en mobb går till attack mot kyrkan, något som framför allt är vanligt på landsbygden. Enligt rapporter förekommer sådana attacker över hela Sri Lanka.

Ett trendbrott skedde på påskdagen 2019, genom självmordsattackerna mot tre kyrkor och tre internationella hotell. Attackerna utfördes av en relativt okänd radikal islamistisk grupp och kostade 253 personer livet, de flesta av dem var kristna. Attentatet visade att radikala islamistiska ideologier har spridits till Syd- och Sydostasien.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Att vara singales anses vara detsamma som att vara buddhist, så det är inte bara tamilska kristna som behandlas som andra klassens medborgare utan även singalesiska kristna. De betraktas med misstänksamhet och blir förföljda på olika sätt. Förföljelsen drabbar oftast medlemmar i de icke-traditionella protestantiska kyrkorna, framför allt konvertiter. Medlemmar i historiska kyrkor, som den romersk-katolska, är något mer accepterade eftersom de brukar hålla sig inom de outtalade gränser som finns i samhället. Det händer dock att även dessa diskrimineras och attackeras.

 

Exempel

 • Den 21 april 2019 attackerade islamistiska självmordsbombare tre kyrkor och tre lyxhotell i Colombo, Negombo och den östra staden Batticaloa. Eftersom attacken utfördes under påskgudstjänsten blev konsekvenserna förödande och 253 personer dog, vilket gör dådet till en av de enskilt största terroristattackerna sedan 11 september 2001.
 • Den 24 mars 2019 startades en massprotest utanför kyrkan Christ Gospel Church, i västra Sri Lanka, samtidigt som församlingen höll söndagsgudstjänst. Massprotesten samlade cirka 2 000 människor. Arrangörerna delade ut flygblad, som propagerade för att kyrkan måste bort. Det här är något som församlingar ofta möter, ibland även med våldsamma inslag.
 • En majoritet av de statliga skolorna erbjuder ingen kristendomsundervisning och kristna skolbarn måste studera buddhism eller hinduism. Det förekommer rapporter om att barn har tvingats delta i buddhistiska ritualer.

 

  Be...

 • För pastorer som hånas och trakasseras för sitt arbete. Be att de ska stå fasta i sin tro, och om styrka från Herren när de känner sig trötta.
 • Om lagligt skydd för de kyrkor och församlingar som lokala myndigheter försöker stänga ner. Många kristna ledare är okunniga om sina rättigheter.
 • Om beskydd för kristna. Radikala politiska gruppers inflytande i landet växer, något som drabbar den kristna minoriteten.

 

 • Privatlivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,1
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige