46 Ryssland

 • Ledare: President Vladimir Putin
 • Folkmängd: 143,9 miljoner
 • Antal kristna: 118,0 miljoner
 • Religion: Ingen statsreligion
 • Statsskick: Federation
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck

Konflikter och ett ökat inflytande av islam i olika delrepubliker har lett till en ökad förföljelse av kristna.

På grund av oroligheterna i delrepublikerna Dagestan, Tjetjenien, Ingusjien, Kabardino-Balkarien och Karatjajevo-Tjerkessien har många etniska ryssar flyttat därifrån och församlingarnas medlemsantal har minskat.

De rysk-ortodoxa kyrkorna har minst problem med regimen. Kristna i oregistrerade församlingar som aktivt evangeliserar övervakas och hamnar i polisförhör. Värst drabbas kristna med muslimsk bakgrund, de förföljs både av släkt och vänner och även av andra personer i omgivningen. I vissa områden måste de hålla sin tro hemlig av rädsla för att mista livet.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: I Kaukasusområdet strider militanta islamister mot den ryska armén för att upprätta ett muslimskt emirat. Islam får allt större inflytande i delrepubliken Tatarstan vilket utgör ett hot mot kristna församlingar.

Diktatorisk paranoia: Den auktoritära regeringen fortsätter att begränsa yttrandefriheten, mötesfriheten, religionsfriheten och andra mänskliga rättigheter.

 

Exempel:

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 dömdes fyra kristna män, som arbetade på ett kristet rehab-center för missbrukare, till mellan 5 och 8 års fängelse.
 • Under perioden frihetsberövades och trakasserades även fem missionärer i delrepubliken Tjetjenien för att senare deporteras.
 • Trycket från myndigheter har ökat på protestanter i ett område i västra Ryssland. Församlingar och deras medlemmar straffas för att de till exempel arbetar utåtriktat mot studenter och lägger upp bön- och lovsångklipp på sociala medier. Två afrikanska studenter som är kristna bötfälldes och utvisades efter att de hade lagt upp videor på en av Rysslands största sociala medier. (Källa: Forum 18)

 

  Be...

 • Om beskydd och uthållighet för församlingarna på Krim-halvön som utsätts för stort tryck, bland annat i form av krav på omregistrering.
 • Särskilt för kristna med muslimsk bakgrund som bor i områden med muslimsk majoritet. Denna grupp drabbas hårdast av förföljelsen.
 • Att politiska ledare på olika nivåer ska beröras av Kristi kärlek och börja agera rättfärdigt mot utsatta kristna grupper.

 

 

 • Privatlivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  6,9
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige