41 Ryssland

 • Ledare: President Vladimir Putin
 • Folkmängd: 144,0 miljoner
 • Antal kristna: 118,1 miljoner
 • Religion: Ingen statsreligion
 • Statsskick: Federation
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck

När kristna förföljs i Ryssland sker det oftast i muslimska sammanhang.

Kristna med muslimsk bakgrund hindras av släkt, vänner, muslimska ledare och andra i omgivningen från att evangelisera i norra Kaukasus och trakterna kring Kazan, områden där majoriteten av befolkningen är muslimer. Kristna pressas även av statliga tjänstemän, framför allt genom att införandet av allt mer restriktiva lagar.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: I Kaukasusområdet strider militanta islamister mot den ryska armén för att upprätta ett muslimskt emirat. Islam får allt större inflytande i delrepubliken Tatarstan vilket utgör ett hot mot kristna församlingar.

Diktatorisk paranoia: Den auktoritära regeringen fortsätter att begränsa yttrandefriheten, mötesfriheten, religionsfriheten och andra mänskliga rättigheter.

Konfessionell protektionism: När samfund utanför den ryska ortodoxa kyrkan evangeliserar möts de av misstänksamhet. Dessa kristna grupper ses som utländska inkräktare.

 

Förföljelsen i Ryssland

På grund av oroligheterna i delrepublikerna Dagestan, Tjetjenien, Ingusjien, Kabardino-Balkarien och Karatjajevo-Tjerkessien har många etniska ryssar flyttat därifrån och församlingarnas medlemsantal har minskat. De rysk-ortodoxa kyrkorna har minst problem med regimen. Kristna i oregistrerade församlingar som aktivt evangeliserar övervakas och hamnar i polisförhör. Värst drabbas kristna med muslimsk bakgrund, de förföljs både av släkt och vänner och även av andra personer i omgivningen. I vissa områden måste de hålla sin tro hemlig av rädsla för att mista livet.

 

Exempel:

 • I början av 2018 attackerade en grupp militanta islamister en rysk-ortodox kyrka i Dagestan. Fem kvinnor dödades och fem andra skadades. Terrorgruppen IS tog senare på sig dådet. (Källa: World Watch Monitor)
 • Militanta islamister attackerade även en rysk-ortodox kyrka i Tjetjenien i maj 2018, där en person dog. (Källa: World Watch Monitor)
 • Trycket från myndigheter har ökat på protestanter i ett område i västra Ryssland. Församlingar och deras medlemmar straffas för att de till exempel arbetar utåtriktat mot studenter och lägger upp bön- och lovsångklipp på sociala medier. Två afrikanska studenter som är kristna bötfälldes och utvisades efter att de hade lagt upp videor på en av Rysslands största sociala medier. (Källa: Forum 18)

 

  Be...

 • Om beskydd och uthållighet för församlingarna på Krim-halvön som utsätts för stort tryck, bland annat i form av krav på omregistrering.
 • Särskilt för kristna med muslimsk bakgrund som bor i områden med muslimsk majoritet. Denna grupp drabbas hårdast av förföljelsen.
 • Att politiska ledare på olika nivåer ska beröras av Kristi kärlek och börja agera rättfärdigt mot utsatta kristna grupper.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,7
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige