49 Palestinska territorier

 • Ledare: President Mahmoud Abbas
 • Folkmängd: 5,1 miljoner
 • Antal kristna: 46 600
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Det palestinska samhället är konservativt. Familjen och religionen förknippas starkt med varandra vilket gör att det är svårt att konvertera från islam till kristendom men även att byta från ett kyrkligt samfund till ett annat.

Kristna palestinier är fångade mitt i den pågående Israel-Palestinakonflikten.

Deras tro gör de kristna till en minoritet i den muslimsk-palestinska majoriteten, och deras påbrå gör att de möter ett antal restriktioner från Israel. Situationen innebär att många kristna emigrerar.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Israelisk kontroll av Västbanken och Gaza är en stor orsak till att de palestinska kristna förtrycks och bidrar till att människor lämnar området.

Islamistiskt förtryck: Militanta islamistiska grupper finns både i Gaza och på Västbanken vilket skapar en oro hos de kristna för att bli attackerade.

Diktatorisk paranoia: Fatah och Hamas försöker att behålla makten till varje pris och det är farligt att kritisera dem i de områden som de styr över.

 

Förföljelsen i de palestinska territorierna

Alla kristna grupper möter restriktioner från de israeliska myndigheterna när det gäller till exempel resor.

Värst drabbade av förföljelse är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund och det är svårt för dem att få kontakt med andra kristna.

Inflytandet från radikal islamsk ideologi växer och historiska kyrkor måste vara diplomatiska i sin relation till den muslimska gruppen. Kristna som inte tillhör de traditionella kyrkorna möter ibland motstånd från större kyrkor när det gäller teologi. Det finns även åsikter om att de nya församlingarna "stjäl" kristna från de historiska kyrkorna.

Trakasserier mot kyrkoledare förekommer från radikala judars sida.

 

Exempel

 • Det är inte förbjudet enligt att evangelisera för muslimer, men i praktiken är det svårt eftersom den sociala pressen är stor. Av rädsla att klippa banden till sina muslimska grannar väljer många kristna att inte evangelisera eller missionera. Under rapporteringsperioden för World Watch List 2019 tvingades flera kvinnliga konvertiter till tvångsgifte med muslimska män och minst en kvinnlig konvertit fick utegångsförbud från sin familjs hem. Ett antal konvertiter har tvingats byta bostadsort för att komma undan förtrycket från omgivningen. 
 • Enligt en amerikansk rapport beror utflyttningen av kristna från Jerusalem och Västbanken på flera saker, bland annat israeliska restriktioner för familjeåterföreing och svårigheter för kristna präster att få visum och uppehållstillstånd.

 

  Be...

 • För den krympande Palestinska kyrkan. Be att den ska få vara ett ljus och salt bland sitt folk.
 • Särskillt för isolerade kristna på norra västbanken. Open Doors stödjer dem med material, ungdomsaktiviteter, och genom att vara närvarande.
 • Om fred och stabilitet i regionen.

 

 • Privatlivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,4
  MAX = 16,7

 • 57
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige