Religionsfriheten hotas i Indien

Indien. Sedan regeringspartiet BJP kom till makten har klimatet för de kristna hårdnat och våldet ökat. BJP står nära den hindunationalistiska organisationen RSS som vill se landet rensat på kristna senast den 31 december 2021. I de delstater där BJP har makten har man redan infört antikonverteringslagar, något som partiet vill införa även på nationell nivå.

Bild på en hinduisk gud, placerad längst med en gata i Indien. Foto: Open DoorsUnder årets första sex månader har antalet våldsincidenter mot kristna ökat, jämfört med tidigare år. Hittills i år (fram till 31 juni 2017) har 410 incidenter där kristna trakasserats, hotats eller attackerats för sin tro inträffat i Indien. Mörkertalet är stort, och siffrorna visar toppen på ett isberg.

– Det är dags att omvärlden agerar. För 20 år sedan förekom det knappt någon förföljelse mot kristna i Indien. Förföljelsen mot kristna har ökat anmärkningsvärt, säger Sara Bornold, kommunikatör på Open Doors.

Våldsincidenter förekommer i alla delstater, men värst är det i delstaterna Chhattisgarh (122 incidenter) och Maharashtra (80 incidenter) som båda styrs av regeringspartiet Bharatiya Janata Party, BJP, även på delstatsnivå.

– Man kan se hur statistiken över våldsdåd har gått upp när det nuvarande regeringspartiet BJP har makten, och när de tidigare förlorat den har statistiken gått ner igen. Premiärminister Modi har i en intervju sagt att det inte förekommer någon förföljelse mot religiösa minoriteter i Indien, samtidigt ser vi på Open Doors hur förföljelsen har ökat kraftigt under deras regeringsperiod, säger Sara Bornold.

Omvärlden behöver uppmärksamma situationen och sätta press på Indiens premiärminister Narendra Modi, BJP, och landets regering, att aktivt försvara och uppmuntra sitt arv av religiös pluralism och motarbeta den hindunationalistiska retorik som BJP-partiet står för, och som skapar rädsla och misstro mot landets religiösa minoriteter.

– Under hösten driver vi en kampanj för att sätta fokus på situationen i Indien. Som organisation kan vi, genom lokala samarbetspartners, hjälpa kristna genom bland annat juridisk hjälp och vård. Men Sveriges regeringen och EU bör sätta press på Indien, som är på god väg att begränsa religionsfriheten i landet för alla oliktänkande, säger Sara Bornold.

Regeringspartiet BJP är en politisk gren till den extrema hindunationalistiska organisationen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Grundaren för RSS har tidigare gjort uttalanden, där han sagt att icke-hinduer i Hindustan (Indien) måste antingen adoptera den hinduiska kulturen eller vara underordnade den hinduiska kulturen utan några privilegier och utan medborgerliga rättigheter.

I World Watch List 2017, som listar de 50 värsta länderna för kristna att leva i, hamnade Indien på plats 15. Men situationen har förvärrats ytterligare under 2017. Hinduisk extremism ligger bakom 99 procent av alla våldsdåd mot kristna, och under 2016 dödades 15 kristna på grund av sin tro.

– Förövarna bryr sig inte om de råkar döda personen de attackerar. De vet att de inte kommer att bli straffade, eftersom regeringen kommer att ta deras parti. I de flesta fall går förövarna fria, säger en av Open Doors samarbetspartners i Indien, som av säkerhetsskäl vill vara anonym.

KällaOpen Doors