Församlingsledare dömda till böter

Två församlingsledare i Sudan har dömts till böter för förskingring och illegalt intrång. Domen är en del i en långvarig och pågående konflikt om kyrkans mark och egendom. 

Rafat Samir, ordförande för mark- och byggnadskommittén i Sudan Presbyterian Evangelical Church (SPEC), samt Daniel William, vice ordförande, dömdes den 30 oktober att betala 5 000 sudanesiska pund (cirka 6 200 SEK) vardera, av en domstol i Khartoum.

Organisationen Christian Solidarity Worldwide kallar domen för orättvis.

Konflikten har pågått sedan 2013, då en tvist mellan församlingen och myndigheten " the Ministry of Guidance and Endowments" (Departementet för rådgivning och donation). Myndigheten gav då en illegalt sammansatt mark-och byggnadskommitté rätt att förvalta församlingens egendom.

Församlingen menar att denna kommitté, med stöd av myndigheterna, har lagt sig i interna församlingsangelägenheter och har bland annat försökt sälja egendomar till olika investerare.

Byggnaden, som tillhör Sudanese Church of Christ (SCOC) i Bahri i norra Khartoum, har försetts med markeringar på order av regeringen i juni 2014 för att visa att den ska rivas.

Utsatta för bedrägeri
Rafat Samir valdes till ordförande för församlingsrådet 2012. Han arresterades för första gången i april 2016, efter att hans företrädare anklagat honom bland annat för intrång, illegal egendom och på ett olagligt sätt utgett sig för att vara ordförande för församlingsrådet. Företrädaren, Hamad Muhammad Salah, menar att han fortfarande är församlingsrådets ordförande.

Hamad Muhammad Salah avsattes som ordförande för församlingsrådet 2012, efter bedrägeri uppdagats. Han återinsattes sedan av myndigheterna, som genom tillsättandet av Salah bröt mot lagen, och gick över sina befogenheter.

Sedan Muhammad Salah återinsatts av myndigheterna har han sålt av församlingens egendomar till affärsmän med kopplingar till regeringen. Det har han gjort trots att en förvaltningsdomstol slagit fast att Hamad Muhammad Salah inte har rätt att vara ordförande i rådet, utan att den rätten tillhör Rafat Samir.

I takt med att konflikten trappats upp har många av församlingsmedlemmarna arresterats, eller trakasserats efter fredliga demonstrationer där de protesterat mot försäljning eller rivningen av församlingens egendomar - bland flera av församlingsmedlemmarnas hem.

I slutet av april i år ockuperades en av församlingens byggnader av en beväpnad mobb och av polisen. Ockupationen inträffade i samma område som två församlingsmedlemmar knivhuggits tidigare samma månad, när det protesterat att myndigheterna beslagtog församlingens skola i området.

Foto: Byggnaden, som tillhör Sudanese Church of Christ (SCOC) i Bahri i norra Khartoum, har försetts med markeringar på order av regeringen i juni 2014 för att visa att den ska rivas.

KällaWorld Watch Monitor
ÖversättareHelena W.