Traumacenter öppnar i norra Nigeria

Över 2,7 miljoner konfliktdrabbade barn i Nigeria behöver psykosocialt stöd och traumarådgivning, uppskattar FN organet UNICEF. Enligt FN-organet är flickor och pojkar direkta mål för terrorgruppen Boko Haram, och det för med sig svåra psykosociala konsekvenser.

Organisationen Open Doors bygger nu ett center för personer som behöver traumarådgivning och stöd. Centret, som öppnar senare i år, kommer rymma sovplatser och boende för upp till 30 personer, som är i stort behov av traumarehabilitering och vård. Samtidigt kommer det i centret att bedrivas utbildning för att möta det växande behovet av traumarådgivare.

Centret är det första i sitt slag i norra Nigeria, en region som är hårt drabbad av konflikter.
- Vi har Boko Haram, krig, etniska konflikter och religiösa konflikter. Överallt finns det människor som är traumatiserade, säger Patience*, själavårdare och traumarådgivare.

Open Doors nya traumacenter, som kommer att kunna ta emot upp till 30 personer åt gången, håller på att byggas i norra Nigeria. Enligt UNICEF är minst 2,7 miljoner barn i behov av traumavård.

Saknaden av en far
Tolv år efter hans död har Martina, 12, till sist begravt sin far. Inte i verklig mening - hans kvarlevor finns i en massgrav på en okänd plats - men genom att ta farväl på sitt eget sätt. Hon har kunnat göra ett avslut efter att ha fått hjälp av traumarådgivaren Patience, som är en av de rådgivare som hjälper barn och kvinnor i norra Nigeria.

Martinas far, en polisman, dödades 2005 under ett upplopp mellan kristna och muslimer i delstaten Kano. I det kaos som rådde efter upploppet begravdes många som dödats i massgravar. Martina vet inte var hennes pappa begravdes, och har aldrig haft någon plats att besöka.

- Jag var två månader gammal när min pappa dog. Jag lärde aldrig att känna honom, men har saknat honom väldigt mycket. Under hela min uppväxt har jag önskat att jag kunde ha gått på begravningen. Jag har önskat att jag kunde ha sett honom och lärt känna honom. Jag skulle också vilja veta vart han är begravd, säger hon.

- Jag brukar tänka på pappa. Ofta bad jag mamma att ta mig till platsen där han dödades. Hon förde mig, men jag slutade aldrig att tänka på honom. När jag gick till skolan hörde jag mina vänner prata om sina pappor, då brukade jag be Gud ge mig en far, fortsätter Martina.

Det var först när Martina deltog i ett truamavårdsprogram tillsammans med andra barn som hon berättade om sina känslor och tankar.

Vid ett tillfälle ombads de rita saker som oroade och skrämde dem. Barnen började teckna, men inte Martina, som istället vek sitt papper till en fyrkantig box, och skrev sin fars namn på den - det representerade hans kista.

Nigeria - Martina får traumarådgivning.

Hjälp att gå vidare
För själavårdaren kunde Martina tillslut prata om sina känslor om den begravning som aldrig ägt rum, och som hindrade henne från att gå vidare. De bad henne rita en bild som skulle föreställa hennes pappas begravning.

Hon ritade en kista med hans namn på, och några kvinnor som bar på blommor. En av kvinnorna, Martinas mor, bar ett litet barn på sin rygg som skulle föreställa Martina. Hon skrev några meningar till sin pappa: "Pappa, vi saknar dig verkligen, vi hoppas din själ vilar i frid.. Du finns i de hjärtan som älskar dig."

Själavårdaren hjälpte Martina att förstå sina känslor och mentalt begrava sin far.
- Hon kom till en punkt där hon kunde begrava honom på sitt eget sätt. Tillslut kunde hon acceptera hans död, säger Patience.

- Nu känner jag mig normal. Det var som en tung börda lyftes av mitt hjärta, berättar Martina, som i dag mår både bättre och är tryggare.

När det nya traumacentret öppnar kommer det att erbjuda hjälp till barn och vuxna. Samtidigt fortsätter utbildade vårdgivare att fortsätta träffa kvinnor och barn där de bor, för att hjälpa dem med traumarådgivning och själavård.

Stöd Open Doors arbete i Nigeria
Open Doors har under lång tid arbetat i Nigerias norra delar, för att hjälpa, stötta och stödja kristna som förföljs för sin tro. Du kan stötta vårt arbete i Nigeria här.

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.

KällaWorld Watch Monitor
ÖversättarePeter L