Delstat vill förbjuda evangelisation

I delstaten Tigray i norra Etiopien överväger man att anta en ny lag som kommer att begränsa utövandet av kristen tro till kyrkobyggnader. Det skulle innebära att husförsamlingar, där man träffas i hemmen, blir olagliga. Lagen innebär också att det blir förbjudet att evangelisera utanför den egna kyrkobyggnaden.

Kyrka som håller på att byggas i Etiopien.Om lagen antas kommer den framför allt att påverka kristna som inte tillhör den etiopiska ortodoxa kyrkan. Församlingar som vill bygga en kyrka och köpa land måste ha minst 6 000 medlemmar - fler en antalet icke-ortodoxa kristna i delstaten.

Lokala församlingsledare har uttryckt sin oro över lagförslaget inför landets regering, men har ännu inte fått någon respons. Om lagen antas kommer den framför allt påverka kristna som inte tillhör den etiopiska ortodoxa kyrkan, eftersom den församling som vill skaffa sig en egen bit land måste bevisa att den har åtminstone 6000 medlemmar. Det är mer än det totala antalet icke-ortodoxa kristna i staten.

Lokala församlingsledare har informerat regeringen om sin oro över lagen men har ännu inte fått någon respons. En liknande lag antogs nyligen i delstaten Amhara, där en majoritet av invånarna tillhör den etiopiska ortodoxa kyrkan. Flera kyrkoledare befarar nu att andra delstater kommer att ta efter.

KällaWorld Watch Monitor
ÖversättareHelena W