Be för de troende på ön

Maldiverna är sexa på Open Doors World Watch List som är en årlig rangordning av länder efter hur intensiv förföljelsen som de kristna får uppleva för sin tro är. Det finns en liten grupp av hemligt troende på Maldiverna men deras exakta antal är svårt att få fram. Här nedanför följer ett brev från en kristen arbetare som betjänar dem. Av säkerhetsskäl, hålls arbetarens plats och identitet hemlig.

Kära bröder och systrar

Hur ska jag ens kunna börja dela med mig av vad som finns i mitt hjärta för öborna? Det finns så mycket att berätta men så lite tid. Låt mig först börja med att säga tack. Tack för att du tar ett steg in i trosäventyret som kommer att ta dig till hjärtat av paradiset, Maldiverna. Trots dess skönhet, kommer du att bli förvånad över att öarnas sanna hjärta är tomt och mörkt för det har inte ljuset från Herren Jesus Kristus.

 

Jag ber dig fortsätta att be passionerat för våra bröder och systrar på öarna. Kristi kropp på Maldiverna är mycket svag och plågas. Att vara kristen i detta paradis skulle vara ett rent helvete för vem som helst. De mycket få troende som finns är utspridda och har gått under jorden i rädsla för att de ska förlora familj, vänner, egendom och rättigheter om myndigheterna upptäcker att de är Kristi efterföljare. Att samla dem tillsammans skulle innebära risk för upptäckt av regeringen. En hel del av dessa troende plågas också av drog- och alkoholmissbruk som är väldigt vanligt på öarna.

 

I flera år har missionärer försökt föra in evangeliet i denna troget islamska nation. Men många har deporterats och att arbeta där blir allt svårare och riskfyllt. Försök till att översätta Bibeln till Dhivehi- språket har mötts av ett enormt andligt motstånd. De som var engagerade i bibelöversättningen för många år sen dog under mystiska omständigheter. Kopiorna av de översatta manuskripten försvann. Än idag är det bara delar av Nya Testamentet som har blivit översatt  och fortfarande vilar arbetet på farofylld grund.

 

Bibeln säger, “Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den.” Mina kära bröder och systrar, vi kan inte fortsätta leva våra bekväma kristna liv när vi vet att delar av vår familj lider. Som avslutning, önskar jag dela en dikt med dig som min äkta hälft skrev för öarna. Må den sporra dig till handling, särskilt, till ett ingripande:

 

Tidens sand: en dikt för öarna

 

Fin vit sand under mina fötter

Under vandring på stranden

Känslan av dagens hetta

Blå himmel och klara vatten

Detta är paradiset, kan jag fråga efter mer?

 

Bortom palmträden

Kallar historier på mig

Berättelser som aldrig har berättats

Av människor du aldrig kommer att få se

De är människor som längtar

Efter att Jesus ska gå på sjön

Gå på deras tid av sand

Ge dem en sång, sätta dem fria

 

Kristallklara vatten

Hur kan paradiset vackla?

De kommer för njutning

Jag söker trons skatter

Gömda och undanstoppade

Jag önskar jag kunde stanna

Och lyssna på allt de har att säga

 

Paradis förlorat, paradis funnet

Hur kan de stå på stadig grund?

När tidens sand driver iväg

Och med det kommer förfäran

Åh Jesus, gå på dessa stränder

Och skaka öarna i deras grundvalar

Åh, Jesus låt ditt ljus skina

Låt det stråla på denna tidens sand.

 

_________________________________________________________

 

Dikten i originalversion på engelska:

SANDS OF TIME: A Poem for the Islands

 

Fine white sand beneath my feet

While walking on the shore

Feeling the day’s heat

Blue sky and clear waters

This is paradise, can I ask for more?

 

Beyond the palm trees

Stories call out to me

Tales that have never been told

Of people you’ll never see

They’re people who long

For Jesus to walk on the sea

Walk on their sands of time

Give them a song, set them free.

 

Crystal clear waters

How can paradise falter?

They come for pleasure

I seek faith treasures

Hidden and tucked away

I wish I could stay

And listen to all they have to say.

 

Paradise lost, paradise found

How can they stand on solid ground?

When the sands of time drift away

And with it comes dismay

Oh Jesus, walk on these shores

And shake the islands to the core

Oh, Jesus let your light shine

Let it glisten on these sands of time.

 

 

KällaOpen Doors
ÖversättareSara Fredin