1 Nordkorea

 • Ledare: Kim Jong-un
 • Folkmängd: 26,1 miljoner
 • Antal kristna: 400 000
 • Religion: Ateism / Juche
 • Statsskick: Diktatur / Enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Att bli påkommen med att vara kristen i Nordkorea innebär i praktiken en dödsdom. Antingen deporteras man till arbetsläger som politisk brottsling – där man utsätts för hårt straffarbete som få överlever – eller så blir man dödad på fläcken. Samma öde väntar ens familjemedlemmar.

Det finns uppskattningsvis tiotusentals kristna som hålls i arbetsläger över hela landet. Det är omöjligt för kristna att leva fritt i Nordkorea. Att samlas till gudstjänst är praktiskt taget omöjligt och måste ske i största hemlighet – och med stor risk. I maj 2023 greps fem släktingar när de hade samlats till bön och bibelstudium. Även deras kristna böcker beslagtogs. Den lilla bönegruppen hade enligt uppgift träffats varje vecka. De greps efter att någon i deras närhet hade angivit dem för polisen.

Anledningen till att kristna förföljs och straffas är att landets auktoritära regim ser kristna som ett särskilt hot mot landets ledning och som en samhällsfara. Den "antireaktionära tankelagen" (som antogs i december 2020) slår fast att det innebär ett allvarligt brott att vara kristen eller att äga en bibel. Den som ertappas ska straffas hårt. De kyrkor som visas upp för utländska besökare i Pyongyang tjänar ett rent propagandasyfte. 

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024? 

Under det senaste året har Nordkorea stärkt sin gräns mot Kina, vilket gör det allt svårare för nordkoreaner att fly landet och svårare för organisationer att verka i regionen. Detta i kombination med den antireaktionära tankelagen ser ut att vara en del av en samordnad plan från myndigheternas sida, för att stärka sin auktoritet. 

Samtidigt ökar spekulationerna kring Kim Jong-Un. Hans tioåriga dotter, Kim Ju-Ae, dyker nu upp vid allt fler evenemang tillsammans med honom. Experter är dock osäkra på om hon verkligen skulle accepteras som landets ledare i nordkoreansk kultur. Kim Jong-Un försvinner under perioder från offentligheten, vilket har gett upphov till rykten om sviktande hälsa. 

Det råder också en allt större brist på mat, och tusentals människor riskerar svält. Krisen är så allvarlig att myndigheterna startat en mobiliseringskampanj för att få människor att bli lantbrukare. Det har varit svårt att rekrytera folk då myndigheterna inte erbjudit någon mat under övergångsperioden. Trots att kristna själva har brist på mat, har många av dem osjälviskt hjälpt andra.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna i Nordkorea riskerar att drabbas av extrem förföljelse från landets totalitära regim. Under flera år betraktades gränsområdet mot Kina som en särskilt riskfylld plats, med tanke på den strida strömmen av avhoppare. De senaste åtgärderna för att befästa gränsen har gjort det ännu svårare att fly.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,8
  MAX = 16,7

 • 96
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige