6 Nigeria

 • Ledare: President Muhammadu Buhari
 • Folkmängd: 216,7 miljoner
 • Antal kristna: 100,4 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etno-religiösa motsättningar / Diktatorisk paranoia / Organiserad korruption


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Nigeria drabbas av förföljelse på grund av en pågående islamisering i landet. Attackerna mot kristna sker främst i norr, men sprider sig gradvis söderut.

Efter att flera delstater i norra Nigeria införde sharialagar 1999 har den framtvingade islamiseringen ökat i intensitet, till viss del genom våld. Attacker från militanta islamistiska grupper har stadigt ökat sedan 2015. Regeringen har inte lyckats förhindra det eskalerande våldet som påverkar alla nigerianer, men speciellt de kristna.

Våldet är mest utbrett i norr, där militanta grupper som Boko Haram, ISWAP och militanta fulanier dödar sina offer eller utsätter dem för fysiskt våld, kidnappningar och sexuella övergrepp. Kristna fråntas sin mark och möjligheten att försörja sig. Många lever som internflyktingar eller tvingas fly till andra länder.

I de delstater i norra Nigeria som tillämpar sharialagar utsätts kristna för diskriminering och exkludering och betraktas som andra klassens medborgare. Kristna med muslimsk bakgrund möter även motstånd från sina egna familjer. De pressas att överge sin kristna tro och utsätts ofta för fysiskt våld.

 

Vad har förändrats under 2022?

Det utbredda våldet är det största hotet mot kristna i Nigeria. Kristna attackeras urskillningslöst och brutalt i landets norra delar, men våldet har även spridit sig till de södra delarna av landet, som tidigare varit förskonade.

Militanta fulanier har slagit sig ner i skogarna söderut och gör det allt svårare för kristna bönder att bruka sin mark. De utgör också ett stort hot mot kristna kvinnor och flickor, som riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och tvångsäktenskap.

Kidnappningar som följts av krav på lösesumma har ökat markant under de senaste åren och däribland kidnappningar av församlingsledare.

Eftersom regeringen håller fast vid sin officiella ståndpunkt att förneka förekomsten av religiös förföljelse, får övergreppen mot kristna inte några påföljder för förövarna.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen är svårast och mest utbredd i norr, där militanta grupper som Boko Haram, ISWAP och militanta fulanier tycks öka samarbetet när det gäller att angripa kristna och även muslimer som inte stöttar deras agenda. Våldet mot kristna samhällen leder till att ett ökat antal kristna och även andra nigerianer tvingas att leva i internflyktingläger. Kvinnor och barn är särskilt utsatta i dessa läger. Barnen saknar hälsovård och kvinnor och flickor riskerar att bli offer för trafficking. Förutom att utsättas för direkt våld är kristna i norra Nigeria allmänt betraktade som andra klassens medborgare och möter diskriminering och fientlighet.

 Våld och markstöld förekommer inte bara i norr. Militanta fulanier har tagit med sig dessa metoder till de södra regionerna, där samhällen, byar och andra bosättningar har invaderats. Människorna har dock inte drivits bort från sina byar, men har fått se hur deras skog och åkermark har tagits över av inkräktarna.

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 88
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige