32 Nepal

 • Ledare: President Bidhya Devi Bhandari
 • Folkmängd: 29,6 miljoner
 • Antal kristna: 1,2 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Religiös nationalism är den främsta orsaken till förföljelsen mot kristna i Nepal, där radikala hinduiska grupper, myndigheter och lokalsamhällen verkar för att upprätthålla landets hinduiska identitet.

År 2015 antogs en ny konstitution som förklarade att Nepal är en sekulär stat, samtidigt attackeras kristna av radikala hinduiska grupper, som vill att Nepal återigen ska bli en uttalad hinduisk nation. 

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Radikala hinduiska grupper arbetar för att Nepal ska bli en hinduisk stat. 2015 antogs en ny konstitution som begränsar religionsfrihet och två år senare infördes en lag som förbjuder människor att byta religion.

Etniska motsättningar: Kristna pressas att följa traditionella normer som till exempel hederskultur.

 

Förföljelsen i Nepal

Alla kristna i Nepal upplever någon form av förföljelse, men med varierande grad och intensitet. Romersk-katolska kyrkor eller församlingar med kristna gästarbetare och utlänningar möter minst problem.Kristna konvertiter med en hinduisk bakgrund möter den värsta förföljelsen. De utsätts för hård press från familj, vänner, samhälle och lokala myndigheter att återgå till hinduismen. Vid återkommande tillfällen attackeras kristna av radikala hinduister, som många gånger slipper straff.

 

Exempel

 • Det finns ännu inte begravningsplatser där kristna lagligt kan begrava sina döda. Vid flera tillfällen har kyrkorna vädjat till staten om en plats där de kan begrava sina döda, men problemet är fortfarande olöst.
 • I april 2017 tände okända gärningsmän eld på den katolska katedralen i Katmandu. Prästens bostad och kyrkans västra del förstördes och en bil och två motorcyklar brändes ner. Ingen människa skadades i attacken.
 • I juni 2016 arresteras sju personer i Dolakha-distriktet i Nepal, däribland ägare till två privata skolor. De anklagas att försöka omvända andra till kristendomen efter att de delat ut bibelhandböcker till barn. Samtliga personer frikändes i december samma år.

 

  Be...

 • Om beskydd för kristna konvertiter med hinduisk bakgrund som förföljs av sina familjer och ofta blir utkastade ur sina hem.
 • Att de många ensamma kristna ska hitta gemenskap och trygghet bland andra kristna.
 • Om beskydd för de många kristna som blir arresterade enbart för att de delar evangeliet. Be att advokater träder fram och försvarar dem och att de behandlas med medkänsla vid rättegångar.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,0
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige