32 Nepal

 • Ledare: President Bidhya Devi Bhandari
 • Folkmängd: 29,9 miljoner
 • Antal kristna: 1,3 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Religiös nationalism är den främsta orsaken till förföljelsen mot kristna i Nepal. Radikala hinduiska grupper, myndigheter och lokalsamhällen verkar för att upprätthålla landets hinduiska identitet.

Alla kristna i Nepal upplever någon form av förföljelse, men med varierande grad och intensitet. Romersk-katolska kyrkor eller församlingar med kristna gästarbetare möter minst problem. Kristna konvertiter med en hinduisk bakgrund möter den värsta förföljelsen. De utsätts för hård press från familj, vänner, samhälle och lokala myndigheter att återgå till hinduismen. Vid återkommande tillfällen attackeras kristna av radikala hinduer, som många gånger slipper straff. Bland annat attackeras kyrkor och kristna misshandlas, grips och döms till fängelse. Det händer även att de tvingas fly sina hem på grund av hot.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Radikala hinduiska grupper arbetar för att Nepal ska bli en hinduisk stat. År 2015 antogs en ny konstitution som begränsar religionsfrihet och två år senare infördes en lag som förbjuder människor att byta religion.

Etniska motsättningar: Kristna pressas att följa traditionella normer som till exempel hederskultur.

 

Exempel

 • Den 4 november 2018 arresterades fyra kristna kvinnor i Nepal. De anklagades för att ha försökt konvertera fattiga dalitiska kvinnor och nomadkvinnor med våld. 
 • Den 15 mars 2019 kidnappades pastor Dhruk Kumar av en grupp okända män på motorcyklar. De förde honom till en avsides plats i djungeln där de misshandlade honom svårt. 
 • Det finns ännu inte begravningsplatser där kristna lagligt kan begrava sina döda. Vid flera tillfällen har kyrkorna vädjat till staten om en plats där de kan begrava sina döda, men problemet är fortfarande olöst.

 

  Be...

 • Om beskydd för kristna konvertiter med hinduisk bakgrund som förföljs av sina familjer och ofta blir utkastade ur sina hem.
 • Att kristna ska hitta gemenskap och trygghet bland andra kristna, något de många gånger saknar.
 • Om beskydd för de många kristna som blir arresterade enbart för att de delar evangeliet. Be att advokater träder fram och försvarar dem och att de behandlas med medkänsla vid rättegångar.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,0
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige