34 Nepal

 • Ledare: Premiärminister Khadga Prasad Sharma Oli
 • Folkmängd: 30,3 miljoner
 • Antal kristna: 1,3 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Kristna konvertiter med hinduistisk bakgrund möter störst press bland kristna i landet. De som vänder sig bort från sina förfäders tro bryter med sin kultur och den nationella identiteten och ses som förrädare.

Både konvertiter och kristna som tillhör de protestantiska kyrkorna möter stort förtryck från omgivningen, vänner och lokala myndigheter. Kristna som tillhör den romersk-katolska kyrkan och utländska kristna möter ofta färre problem.

Nepal upplever stor politisk instabilitet, både från inhemska politiska stridigheter, men också från grannländerna Kina och Indien. Hindunationalistiska extremister använder ibland detta som en orsak till att attackera kristna.

Det är förbjudet enligt lag att konvertera från en religion till en annan, och lagen har använts för att utvisa utlänningar. Den som misstänks för att ha fått en person att konvertera riskerar fängelse, böter eller utvisning. Lagen används ofta mot de kristna. Under coronapandemin har det förekommit att kristna inte fått ta del av den hjälp som myndigheterna erbjudit, något som ytterligare förstärkt synen på kristna som andra klassens medborgare.

Nepal hamnar i år på plats 34 på World Watch List, jämfört med plats 32 förra året. Men förföljelsen har inte minskat i landet, utan ökat. Nepal har flyttats ner då förföljelsen mot kristna ökar världen över. Förtrycket kristna möter är högt i alla delar av livet, men framför allt när det gäller privatlivet och livet som medborgare. Kristna konvertiter med hinduisk bakgrund begränsas och myndigheterna gör livet svårt för kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som konverterat från hinduismen drabbas av den svåraste förföljelsen, framför allt på den mer konservativa landsbygden. Landets anti-konverteringslagar gör att alla kristna riskerar att anklagas och dömas.

 

"I min by tillåts jag inte ta upp vatten från byns brunn. Jag tillåts inte ens att vidröra brunnens handtag. Ofta hämtar jag vatten under natten."

- ”Bhumika”, Nepal

 

  Be...

 • Be om vishet till de kristna i landet, så att de på ett säkert sätt kan dela sin tro med andra och får mod att fortsätta berätta det glada budskapet om Kristus. Be att många ska bli berörda av deras vittnesbörd. Be att Gud vidrör politikernas hjärtan, så att lagen ändras.
 • Be för kristna kvinnor i Nepal som möter förföljelse från sin egen familj. Många blir slagna, hotade och tillåts inte att gå till kyrkan eller träffa andra kristna. De känner sig förkastade och ensamma. Be Gud ge dem kraft så att de förblir starka i sin tro, och be att deras familjer ska få lära känna Jesus genom dessa kvinnors liv.
 • Be för kristna som lever i avlägsna byar på landsbygden. Det är svårt för våra lokala samarbetspartners att kunna kontakta och hjälpa dem. När de möter förföljelse kan hjälpen ibland dröja. Be för de kristna i dessa byar, om styrka och försörjning.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  8,5
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige