48 Nepal

 • Ledare: Premiärminister Sher Bahadur Deuba
 • Folkmängd: 30,6 miljoner
 • Antal kristna: 1,3 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Trots att Nepal inte längre officiellt är en hinduisk stat, så utsätts de flesta kristna av förföljelse från radikala hinduiska grupper som vill att landet ska återgå till statlig hinduism. Många av de kristna har konverterat och möter påtryckningar från sina familjer och samhällen.

Om det upptäcks att en familjemedlem konverterat till kristendom kan personen tvingas lämna sin familj, eller till och med utsättas för våld. Antikonverteringslagar påverkar församlingarna och begränsar religionsfriheten. Kyrkor där utlänningar och gästarbetare samlas behandlas oftast med mer tolerans, även om medlemmar i vissa protestantiska kyrkor upplever starkt motstånd.

Kristna som kommer från ursprungsbefolkningar utsätts också för förföljelse. Nepal har en rik mångfald av stammar och klaner där etniska kulturer, traditioner och ritualer ses som mycket viktiga. När människor konverterar till kristendomen slutar de att delta i många av dessa seder och blir utstötta av samhället. De kan också utsättas för våldsamma former av förföljelse.

Nepal ligger nästan lika högt på World Watch List som förra året. Det skedde en minskning av våldet mot kristna, men samtidigt ökade trycket på nästan alla områden i livet. Detta visar att det dagliga livet fortfarande är svårt för kristna, särskilt för kristna konvertiter med hinduisk bakgrund.

Situationen är svår för Nepals kristna, men trots det finns det några goda nyheter: Regeringen har tillåtit vissa kristna välgörenhetsorganisationer att hjälpa till med nödhjälp under covid-19-pandemin.

 

Så utsätts olika grupper

Det finns inga speciella områden i Nepal där kristna är särskilt utsatta för förföljelse, men pressen på konvertiter är starkare på landsbygden än i stadsområden.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,2
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige