14 Myanmar

 • Ledare: General Min Aung Hlaing
 • Folkmängd: 55,2 miljoner
 • Antal kristna: 4,4 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Situationen i kristna områden har förvärrats sedan militären tog makten i februari 2021. Striderna har ökat över hela landet och den kristna minoriteten drabbas hårt av dessa attacker.

Fler kristna än någonsin är internflyktingar eller har drivits på flykt från Myanmar, och de lever i flyktingläger och i kyrkor utan tillgång till tillräckligt med mat och sjukvård.

Kristna har inte samma rättigheter eller juridiska skydd som den buddhistiska majoritetsbefolkningen, och de blir ofta offer för våldsamma attacker, där förövarna i praktiken har straffrihet. Även i huvudsakligen kristna delstater som Chin eller Kayah har etablerade kyrkor drabbats av attacker, och kristna hjälparbetare och pastorer har dödats. Regeringsstyrkor attackerar kristna byar och kyrkor, medan buddhistiska kloster i stort sett förblir orörda.

De som konverterar till kristendom från en buddhistisk, muslimsk eller stambakgrund, blir utfrysta från samhällsgemenskapen. Samhällen som har som mål att vara ”enbart buddhistiska” gör livet för kristna familjer omöjligt, då man nekar de kristna tillgång till bland annat rent vatten. Icke-traditionella kristna samfund och grupper möter motstånd, speciellt de som finns på landsbygden och de som aktivt evangeliserar.

 

Vad har förändrats under 2022?

En lösning på den våldsamma konflikten i landet verkar vara längre bort än någonsin, efter att armén iscensatte en statskupp i februari 2021. Striderna har fortsatt och den kristna minoriteten drabbas hårt av attackerna. Kristna dödas, kyrkor attackeras och förstörs. Regeringen har mycket långt kvar innan den blir mer inkluderande mot religiösa och etniska minoriteter, däribland kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Det pågående inbördeskriget mellan Myanmars etniska beväpnade grupper och militären påverkar kristna samhällen oproportionerligt mycket i delstater med en majoritet kristna, som Chin, Kachin, Karen och Kayah. I Kachin och norra Chan, där striderna tilltar, blir kristna dödade, fängslade eller tvingade att fly.

Konvertiter med buddhistisk, muslimsk eller stambakgrund, utsätts för kraftiga påtryckningar att avsäga sig sin tro – speciellt från familjer och den närmaste omgivningen. Extra sårbara är den lilla gruppen kristna konvertiter som tillhör rohingyafolket, då de möter förföljelse för sin etniska tillhörighet, samt från sin egen familj på grund av sin nya tro.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,4
  MAX = 16,7

 • 80
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige