45 Moçambique

 • Ledare: Premiärminister Carlos Agostinho do Rosário
 • Folkmängd: 32,3 miljoner
 • Antal kristna: 17,4 miljoner
 • Religion: Kristendom / Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Förföljelsen mot kristna har ökat under året, vilket gör att Mocambique kommer med på World Watch List för första gången. Attacker från islamistiska extremister och förföljelse från drogkarteller har bidragit till den ökande förföljelsen.

Kristna i landets norra delar möts av ett extremt våld, och många har tvingats fly från sina hem. Islamistiska extremister har plundrat och förstört många kyrkor, kristna skolor eller företag som ägs av kristna. Även kristna biståndsarbetare är utsatta. Våldet mot kristna gör det svårt att samlas för gudstjänst, vare sig de hålls inne i kyrkolokaler eller på annan plats. Det kan också vara riskabelt för kristna att öppet kritisera den förföljelse de möter.

I landets norra delar, där en majoritet av befolkningen är muslimer, utsätts konvertiter för enorm påtryckning att överge sin nya tro. Den som vägrar riskerar att bli utstött från sin familj och från samhället.

I april dödade en jihadistgrupp med kopplingar till Islamiska staten 52 personer, brände ner flera kyrkor och attackerade byar med kristen majoritet.

Mocambique är med på World Watch List för första gången. De senaste årens attacker från islamistiska extremister har krävt många kristnas liv och radikala grupper har bränt ner kyrkor och kristna skolor. Tiotusentals människor har tvingats fly landets norra delar. Armén har dragit sig tillbaka från viktiga strategiska platser, vilket har gjort att förföljelsen ökat det senaste året.

Drogkarteller gör livet svårt för kristna i områden där de är verksamma, framför allt för kyrkornas ungdomsledare, som ofta får ta emot hot.

 

Så utsätts olika grupper

Religionsfriheten är begränsad i hela landet, men det är framför allt i norr som kristna utsätts för allvarlig förföljelse. I den norra provinsen Cabo Dalgado är IS-anknutna extremistgrupper verksamma, och många våldsamma attacker har riktats mot kristna

 

  Be...

 • Be för kristna som har förlorat sina nära i attacker från jihadistgrupper. Be även för de som överlevt attacker och är traumatiserade. Be om tröst och frid, samt om styrka att förlåta sina förföljare.

 • Be att kyrkan i Mocambique styrks och att de kristna står enade för att kunna möta det hot som islamistisk terrorism utgör.

 • Be om vishet för pastorer och kyrkoledare, så att de kan förbereda sina församlingar på förföljelse, så att församlingen står stark när den väl kommer.

 • Privatlivet
  9,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  7,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,1
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige