31 Laos

 • Ledare: President Thongloun Sisoulit
 • Folkmängd: 7,5 miljoner
 • Antal kristna: 207 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

I den kommunistiska staten Laos klassas de flesta gudstjänster som ”illegala samlingar” och de kristna är ständigt övervakade och granskade.En majoritet av de registrerade kyrkorna har inte fasta byggnader utan måste genomföra gudstjänster i privata hem.

De kyrkor som är registrerade övervakas hårt, medan de församlingar som inte har registrerats träffas i hemlighet. Till och med bland statligt godkända kyrkor är det få som har en egen kyrkobyggnad, vilket innebär att många kristna träffas i hemmen. Kristendomen ses som en västlig religion, och kristna betraktas därför som ”fiender till staten”.

Det förekommer att församlingsledare i oregistrerade församlingar har arresterats och suttit häktade i uppemot ett år. Deras familjer och församlingar tvingas betala stora summor pengar för att få dem släppta mot borgen. Många gånger är det lokala myndigheter som står bakom förföljelsen mot kristna, men även närsamhället och släktingar.

Kristna diskrimineras i arbetslivet och riskerar att bli av med sina arbeten om deras tro blir känd. Brist på möjlighet till utbildning och arbete har lett till att flera kristna män och pojkar har hamnat i drogmissbruk. I landets norra delar förekommer det allt oftare att kristna flickor utsätts för trafficking, då de kidnappas för att giftas bort i Kina.

Kristna konvertiter med en buddhistisk eller animistisk bakgrund möter påtryckningar och våld från sina släktingar och de lokala myndigheterna, för att få konvertiten att återgå till sin tidigare tro. Det är vanligt att bybor eggar upp varandra och den nykristne tvingas lämna sin by.

 

Vad har förändrats under 2022?

Situationen för de kristna i Laos har inte förändrats så mycket jämfört med förra årets World Watch List, och förföljelsen är kvar på en mycket allvarlig nivå. Kristna som bor i de större städerna har lite mer frihet än kristna på landsbygden, där kristna oftast betraktas som förrädare. Enligt lokal tro anses kristna förarga andarna, vilket riskerar att försämra byns välgång.

Statliga myndigheter i de större städerna utbildas allt oftare i religionsfrihetsfrågor, men detta har inte fått genomslag hos lokala myndigheter.

I oktober 2022 dödades en pastor i Khammouane-provinsen, vilket chokade många kristna i landet.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna som inte är medlemmar i en av de statligt registrerade kyrkorna riskerar att möta förföljelse i Laos. De lokala myndigheterna i vissa provinser är fast beslutna att tysta alla kristna röster.

 

 • Privatlivet
  11,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,0
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige