48 Kuwait

 • Ledare: Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
 • Folkmängd: 4,2 miljoner
 • Antal kristna: 512 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna gästarbetare är relativt fria att samlas för gudstjänst, medan inhemska kristna konvertiter möter extrem förföljelse och pressas att lämna sin kristna tro.

För kristna utlänningar och gästarbetare är det svårt att få tillgång till mark för att bygga gudstjänstlokaler. De registrerade platserna man får träffas på är få i förhållande till antalet människor som vill samlas, något som kan leda till spänningar mellan olika kristna grupper.

Kristna konvertiter riskerar att diskrimineras och förföljas. De övervakas av polisen och trakasseras av medborgargarden. Att lämna islam erkänns inte officiellt av myndigheterna, något som kan leda till problem med bland annat registrering av egendomar. Det är få rapporter om att kristna fängslats, skadats eller dödats för sin tro. Gästarbetare som konverterar från islam till kristendom upplever många gånger en liknande press, eftersom de ofta lever tillsammans med personer från sina hemländer.

Förtrycket mot kristna är fortsatt på en mycket hög nivå, och det är framför allt kristna konvertiter som möter den svåraste förföljelse, då de både förtrycks från sina familjemedlemmar och sin omgivning.

 

Så utsätts olika grupper

Kuwait är ett väldigt litet land, och huvudstaden Kuwait City är centralt för allt som händer i landet. Den förföljelse kristna möter beror snarare på vilken grupp de tillhör än var i landet de befinner sig. Inhemska konvertiter möter störst förföljelse, då landets invånare många gånger är konservativa med starka familjeband och därmed betraktas konvertering som ett svek mot familjen.

Kristna gästarbetare är friare att utöva sin tro, så länge de inte evangeliserar bland muslimer. Många kristna, framför allt kristna som inte kommer från västvärlden, utsätts många gånger för diskriminering och övergrepp. Kvinnliga hushållerskor är speciellt utsatta.

 

“Människor är så hungriga för Guds ord att det bara finner sin väg till dem.”

- Judah, kristen i Kuwait

 

  Be...

 • Be för de många kristna gästarbetare som bor och arbetar i landet. Be att de känner en kallelse till platsen, får möjlighet att möta andra kristna och ett förnyat hopp.

 • Be att myndigheterna ger kristna större frihet, framför allt kristna med muslimsk bakgrund, så att de får mötas, be och dela sin tro fritt.

 • Be för kristna konvertiter. Det förekommer att de arresteras och förhörs av myndigheterna, hota eller hindras från att träffa andra troende. Be om mod, uthållighet och att de ska stå starka i sin tro på Jesus.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige