43 Kuwait

 • Ledare: Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
 • Folkmängd: 4,2 miljoner
 • Antal kristna: 512 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islam är den enda accepterade trosuppfattningen. Samhället är konservativt med sharialagar och starka sociala koder som påtvingas medborgarna.

En majoritet av de kristna i Kuwait är gästarbetare. De är relativt fria att fira gudstjänst på tillåtna platser, men dessa platser är mycket få, något som kan leda till spänningar mellan olika kristna grupper. Det är svårt att få tillstånd att fira gudstjänst i andra lokaler än de redan tillåtna.

Värst drabbade är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund som pressas av både familjen och samhället att överge sin kristna tro. De riskerar att trakasseras, diskrimineras, övervakas av polis eller hotas av extremistiska grupper. Att lämna islam erkänns inte officiellt och leder ofta till problem med bland annat egendomsfrågor eller registrering av religionstillhörighet. Trots detta rapporteras det sällan om kristna som har blivit dödade, fängslade eller skadade på grund av sin tro.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion och lagstiftningen bygger till stor del på sharialag. Regeringen kräver undervisning i islam för alla elever i statliga och privata skolor. Kristendomsundervisning är förbjuden i statliga gymnasieskolor, till och med för de kristna grupper som är erkända i landet. Många av Kuwaits invånare anslöt sig till terrorguppen IS som krigare i utlandet.

 

Exempel

 • Islam undervisas i både statliga och privata skolor. Kristendomsundervisning är förbjuden, även för lagligt erkända kristna grupper.
 • Enligt en rapport från Amnesty International har regimen fortsatt att begränsa yttrandefriheten genom att åtala och fängsla regimkritiker och aktivister som arbetar via internet.
 • Ett antal kristna tvingades att flytta till andra platser i landet på grund av trycket från det omgivande samhället.

 

  Be...

 • Att kristna som inte kan leva ut sin tro öppet ska hitta församlingsgemenskap och få möjlighet till lärjungaträning, så att de kan växa i tro.
 • Om beskydd för de som delar evangeliet med sin omgivning, trots alla risker.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,7
  MAX = 16,7

 • 62
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige