43 Kuwait

 • Ledare: Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah
 • Folkmängd: 4,2 miljoner
 • Antal kristna: 436 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islam är den enda accepterade trosuppfattningen. Samhället är konservativt med sharialagar och starka sociala koder som påtvingas medborgarna.

Kristna möter förföljelse från hela samhället: Regeringen, lokalsamhället samt från vänner och familj. Värst drabbade är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion och lagstiftningen bygger till stor del på sharialag. Regeringen kräver undervisning i islam för alla elever i statliga och privata skolor. Kristendomsundervisning är förbjuden i statliga gymnasieskolor, till och med för de kristna grupper som är erkända i landet. Många av Kuwaits invånare anslöt sig till terrorguppen IS som krigare i utlandet.

Diktatorisk paranoia: Den sunnimuslimska kungafamiljen styr vardagen för medborgarna. Yttrandefrihet, pressfrihet och föreningsfrihet är begränsade.

Etniska motsättningar: Muslimska normer och värderingar som gäller inom stamkulturen tvingas på kristna. Detta påverkar speciellt muslimska konvertiter.

 

Förföljelsen i Kuwait

En majoritet av de kristna i Kuwait är gästarbetare. De är relativt fria att fira gudstjänst på tillåtna platser, men dessa platser är mycket få. Överfulla kyrkobyggnader leder till splittring mellan olika kristna grupper. Det är mycket svårt att få tillstånd att fira gudstjänst i andra lokaler än de redan tillåtna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund pressas av både familjen och samhället att överge sin kristna tro. De riskerar att trakasseras, diskrimineras, övervakas av polis eller hotas av extremistiska grupper. Att lämna islam leder också till problem med bland annat egendomsfrågor.

Trots detta finns det knappt några rapporter om kristna som har blivit dödade, fängslade eller skadade på grund av sin tro.

 

Exempel

 • Islam undervisas i både statliga och privata skolor. Kristendomsundervisning är förbjuden, även för lagligt erkända kristna grupper.
 • Enligt en rapport från Amnesty International har regimen fortsatt att begränsa yttrandefriheten genom att åtala och fängsla regimkritiker och aktivister som arbetar via internet.

 

  Be...

 • Att Kuwait ska tillåta religionsfrihet. Samhället blir allt mer fientligt mot icke-muslimer.
 • Att Gud verkar genom kristna konvertiter, så att deras omgivning får ta del av Jesu kärlek.
 • Be om beskydd, tröst och helande för gästarbetande kvinnor som utsätts för övergrepp. Be även om en särskild välsignelse över kristna i Kuwait som hjälper dessa utsatta kvinnor. 

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige