19 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,5 miljarder
 • Antal kristna: 96,7 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen mot kristna ökar i hela Kina. Kommunistpartiets mål är att hindra församlingar att gå utanför partiets riktlinjer.

De erkända Tre själv-kyrkorna uppmanas att ha en undervisning som går i linje med partiets ideologi. Husförsamlingar och oregistrerade kyrkor ses på med misstänksamhet. Kristendomen uppfattas som något västerländskt, och därmed ett hot mot kommunistpartiets ideologi. Så kallade husförsamlingar har tidigare verkat inom en gråzon; de har inte varit tillåtna, men många gånger accepterade, och har kunnat hålla sina möten på hotell eller i kontorslandskap. Nya regler har dock satt detta ur spel, och husförsamlingar har tvingats att upplösas eller delats in i mycket mindre grupper, ofta utan någon pastor.

Barn och ungdomar under 18 år får inte besöka kyrkor, och de flesta församlingar bevakas och kan när som helst stängas ner av myndigheterna utan förvarning.

År 2018 infördes lagändringar som begränsade religionsfriheten i landet, det i kombination med den utbredda digitala förföljelsen i Kina gör att de kristnas frihet begränsas. Bland annat övervakas medborgarnas digitala avtryck av staten. Kristen närvaro på internet, som i olika chattgrupper, stoppas rutinmässigt. Regeringens utbyggda och sofistikerade övervakningssystem riktar många gånger in sig på minoritetsgrupper i vissa regioner, och det är troligt att teknologin mer och mer kommer att rikta in sig på kristna husförsamlingar.

I regioner där buddhism eller islam är i majoritet ses kristna konvertiter som förrädare – både mot folkgrupper de tillhör i stort samt mot sin egen familj. Kristna från dessa grupper blir ofta hotade, och riskerar även att misshandlas, i försök från omgivningen att få dem att lämna sin nya tro.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för 2024?

Under de senaste fem åren har situationen för kristna i Kina sakta men säkert blivit allt sämre, och rapporteringsperioden för World Watch List 2024 var inget undantag. Medan våldet mot kristna är kvar på en låg nivå så fortsätter kyrkor att plundras och tvingas stänga. Förtrycket mot kristna ökar i alla kategorier, förutom våldskategorin.

Kommunistpartiet har dessutom infört en lag som tvingar alla godkända Tre själv-församlingar att ha ett plakat med orden ”Älska kommunistpartiet, älska landet, älska religionen” på sina byggnader, dock är det inte överallt som det kontrolleras att lagen efterlevs. Husförsamlingsledare är alltmer oroliga för tillslag.

I en provins tvingas samtliga medborgare att ha en statskontrollerad app på telefonen, som bland annat måste användas för att registrera om de går på gudstjänst. Det är svårt för föräldrar att fostra sina barn i tron, då det är olagligt att besöka en gudstjänst för personer under 18 år. Den ökande digitala kontrollen innebär ett ständigt ökat förtryck och kontroll över medborgarnas liv.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter med muslimsk eller buddhistisk bakgrund från minoritetsgrupper möter de hårdaste kränkningarna av religionsfriheten i Kina. Det är framför allt deras familjer eller lokalsamhällen som driver på förföljelsen mot dem.

De senaste fem åren har förtrycket mot kristna ökat successivt och det blir allt svårare för kristna i Kina att leva ut sin tro: digital förföljelse, skärpt kontroll över godkända kyrkor och allt fler husförsamlingar som tvingas stänga.

När förföljelsen blir mer och mer digital blir allt färre platser i Kina fria från förföljelse. Medlemmar i kommunistpartiet eller deras ungdomsfraktioner är tekniskt sett inte tillåta att delta i gudstjänster eller någon andlig aktivitet, enligt Per Research Center.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 78
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige