16 Irak

 • Ledare: Premiärminister Mohammed Shia al-Sudani
 • Folkmängd: 43,2 miljoner
 • Antal kristna: 154 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Organiserad korruption / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

De kristna grupperna fortsätter att återuppbygga sina samhällen, allt eftersom de återhämtar sig från IS:s fasor. Samtidigt påverkas de av turkiska och iranska luftangrepp i vissa delar av Irak.

De historiska kristna samfunden i Irak möter både förföljelse och diskriminering, särskilt från islamistiska militanta grupper och icke-kristna ledare. På platser där kristna är i tydlig minoritet, som i centrala och södra Irak, visar de ofta inte kristna symboler offentligt, eftersom det kan leda till trakasserier eller misshandel vid vägspärrar, universitet, arbetsplatser och statliga kontor. Kristna från både historiska samfund och evangeliska samfund riskerar att möta diskriminering från regeringen. Alla kristna grupper som är frimodiga i sin tro, riskerar att anklagas för hädelse om de uppfattas dela evangeliet med muslimer.

Kristna som konverterat från islam kommer sannolikt att möta intensiv press från sina familjer och samhällen. De riskerar att hotas, misshandlas, förlora familjemedlemmar, pressas eller till och med dödas. Konvertering kan också få praktiska konsekvenser, där de riskerar att göras arvlösa eller har svårare att få eller behålla sina arbeten, och har begränsade möjligheter att försörja sin familj.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Våldet mot kristna har ökat under rapporteringsperioden för 2024 års World Watch List, vilket gör Irak (som redan tidigare var en svår plats) till en ännu svårare plats för kristna.

De delar av Irak som traditionellt varit mer toleranta mot kristna konvertiter, blir allt farligare för den som vill lämna islam. Situationen för kristna är svår, och troende över hela Irak lever under press på grund av sin tro, och många kristna grupper lever fortfarande med sviterna efter IS:s terrorvälde.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är mest utsatta för förföljelse, liksom kristna i de södra och centrala regionerna (där även en majoritet är konvertiter).  

 

 • Privatlivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,8
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige