44 Sri Lanka

 • Ledare: President Maithripala Sirisena
 • Folkmängd: 20,9 miljoner
 • Antal kristna: 1,9 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Demokratisk socialistisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

En uppdatering av texten publiceras under januari 2018.

I Sri Lanka är buddhismen statsreligion.

Buddhistmunkar med stort inflytande spär på förföljelsen av kristna ledare och pastorer, som har det mycket svårt. Ibland bränns kyrkor och hem ned och stora folkmassor trakasserar de kristna.  

Förföljelsen har börjat gå från våldsamma attacker till administrativa och lagliga former. Kristna är inte medvetna om sina lagliga rättigheter och är oförberedda ekonomiskt om de åtalas. Som en konsekvens av detta hamnar de kristna i brottsregistret och det kan äventyra deras ställning i samhället. Den radikala politiska gruppen ”Sinha Le” sår hat mot minoriteter i landet.

 

  Be...

 • För pastorer som hånas och störs av sina grannar för att de förrättar gudstjänster. Be om styrka och fasthet i tron.
 • Att pastorerna ska ha lagligt skydd så att de inte ska bli skymfade och mobbade av regeringen.
 • Om acceptans för landets religiösa minoriteter, som förföljs av den radikala gruppen Sinha Le.
 • Privatlivet
  11,146
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  7,612
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,497
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  11,263
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  10,104
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  6,852
  MAX = 16,667

 • 57,5
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige