36 Palestinska territorier

 • Ledare: President Mahmoud Abbas
 • Folkmängd: 4,9 miljoner
 • Antal kristna: 68 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

En uppdatering av texten publiceras under januari 2018.

Kristna med muslimsk bakgrund möter mycket allvarlig förföljelse, framför allt i Gaza men även på Västbanken. 

Gaza kontrolleras av Hamas, och även om de kristna tolereras av det islamistiska samhället så upprätthålls och skyddas inte deras rättigheter. Situationen för de kristna är bättre på Västbanken, som styrs av Fatah, och de möter en mer subtil form av diskriminering.

Antalet kristna på de palestinska områdena minskar, dels då många lämnar området och dels på grund av låga födelsetal. Samtidigt finns det en växande skara kristna konvertiter från muslimsk bakgrund

 

  Be...

 • För kristna på Västbanken och Gaza som drabbas av begränsningar. Be att Gud  ger dem förmågan att visa på Kristi kärlek.
 • Tacka Gud för allt gott som han gör i människors hjärtan, oavsett bakgrund och trots utmaningarna i det dagliga livet.
 • För enhet mellan olika kyrkor, så att de får vara ett vittnesbörd för sin omgivning.
 • Privatlivet
  12,083
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,821
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,737
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,482
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,604
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 59,8
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige