46 Oman

 • Ledare: Sultan Qabus ibn Said Al-Said
 • Folkmängd: 4,7 miljoner
 • Antal kristna: 204 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

En uppdatering av texten publiceras under januari 2018.

Oman är strategiskt placerad där Persiska viken möter Arabiska havet. Sultanen har suttit vid makten sedan 1970 och får beröm för att ha introducerat demokratiska reformer och ökat säkerheten och stabiliteten i landet. 

Landet har religionsfrihet, men samtidigt fastslås att man inte får bryta mot etablerade sedvänjor eller allmänna åsikter.

Förtrycket av kristna är högt både inom den egna familjen och mot kyrkor. Speciellt utsatta är kristna med muslimsk bakgrund som förföljs av klanledare, myndigheter och den egna familjen.

 

  Be...

 • Att Gud ska mjuka upp det andliga klimat som råder och utgjuta sin Ande över nationen som regn över en torr öken.
 • Att kristna gästarbetare som arbetar i Oman ska vittna om hopp och frälsning.
 • Tacka för de omanier som insett att frälsning bara fås genom Jesus. Be om frimodighet att dela evangeliet med andra.
 • Privatlivet
  12,083
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,179
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  9,856
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  9,440
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,552
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 57,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige