18 Vietnam

 • Ledare: President Tran Dai Quang
 • Folkmängd: 95,4 miljoner
 • Antal kristna: 8,4 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Myndigheter på såväl nationell som lokal nivå förföljer den kristna minoriteten i landet, genom lagar som begränsar de kristnas trosutövning.

Den 1 januari 2018 trädde ytterligare en ny lag i kraft, som begränsar friheten för kristna.

Klanledare, som i sin iver att upprätthålla klanens kultur och traditioner, exkluderar de kristna och ser dem som förrädare mot samhället och dess identitet. Även bybor förföljer kristna, och det förekommer att lokala auktoriteter driver kristna från sin by, eller avbryter kristna sammankomster.

Icke-kristna släktingar förföljer kristna konvertiter, bland annat genom att man kapar familjebanden och förnekar konvertitens arvsrätt. Ibland tvingas en kristen make/maka till skilsmässa och nekas rätt till underhåll för både sig själv och sina barn.

 

Förföljelsen i Vietnam

Majoriteten av de kristna i Vietnam är katoliker (romersk-katolsk). De har generellt större frihet än andra grupper, även om de regelbundet utsätts för kontroll. Men skulle katoliker bli politisk aktiva, till exempel i bloggande eller sociala medier, så blir de direkt måltavlor för myndigheterna och riskerar att bli arresterade och dömda. I flera provinser har katolska församlingar fått stora markområden beslagtagna av statliga myndigheter. Protester mot detta tystas sedan ner av myndigheterna.

Konvertiter som konverterat från animism/folktro och även icke-traditionella protestanter, förföljs mer intensivt – framför allt på landsbygden i Vietnams centrala och norra delar. En majoritet av dessa tillhör landets etniska minoriteter, hmong-folket, och de möter förföljelse som socialt utanförskap, diskriminering och till och med våldsamma attacker förekommer, där hem blir förstörda och kristna tvingas iväg från sin hemby.

Vid flera tillfällen har landets kommunistiska auktoritet förföljt kristna indirekt, genom att leja banditer/förövare som attackerar de kristna. Vid flera tillfällen under rapporteringsperioden har kristna försökt att fly landet, bland annat till grannlandet Kambodja, men efter påtryckningar från Vietnam har Kambodja skickat tillbaka dem.

 

Exempel

 • Det är vanligt att barn till kristna från minoritetsgrupper diskrimineras i skolan, bland annat genom att de inte får samma uppmärksamhet som de andra barnen. Deras medicinska behov försummas ofta. En del kristna barn får inte ens tillåtelse att gå till skolan, på grund av sin kristna tro.
 • När studenter i landets centrala delar konverterade till kristendom, hotade högskolerektorn dem med avstängning. Lärarna ska också ha sagt till dem att ingen skulle vilja anställa dem efter examen, och att det bästa var om de avsade sig sin kristna tro helt och hållet.
 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2018 har över 100 kristna flyktingar sänts tillbaka till Vietnam från Kambodja. Minst 50 andra kristna flyktingar hade flytt från Kambodja till Thailand, för att inte riskera att skickas tillbaka till Vietnam.
 • Den 7 juni 2017 attackerades en katolsk kyrkobyggnad för andra gången. Församlingen har tidigare kritiserat myndigheterna för deras hantering av en giftläcka under 2016.
 • Under det första halvåret av 2017 har flera katolska aktivister, bloggare och protestantiska pastorer fängslats. En katolsk professor har deporterats till Frankrike och en protestantisk pastor till USA. 

 

  Be...

 • Att nykristna som tillhör etniska minoriteter på landsbygden ska befästas i sin tro, och förstå vad lärjungaskap innebär. Be särskilt för hmong-folket.
 • För släktingar som pressar nykristna att återvända till sin gamla tro. Be att de ska få se Kristus genom sina kristna släktingar.
 • Att statens restriktioner mot den kristna minoriteten ska minska och friheten öka.

 

 • Privatlivet
  12,396
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  8,413
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  12,660
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  14,193
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  13,802
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  7,407
  MAX = 16,667

 • 68,9
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige