16 Uzbekistan

 • Ledare: President Sjavkat Mirzijajev
 • Folkmängd: 30,7 miljoner
 • Antal kristna: 350 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Det finns två huvudsakliga orsaker till förföljelsen av kristna i Uzbekistan: Dels regimen och dels den muslimska omgivningen.

Polis, hemlig polis och lokala myndigheter övervakar religiösa/kristna aktiviteter genom att avlyssna telefoner, bugga hem, infiltrera grupper och gudstjänster. Oregistrerade kyrkor utsätts regelbundet för räder av statliga myndigheter.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter hård press från både familj och omgivning, för att få dem att avsäga sig sin kristna tro.

 

Förföljelsen i Uzbekistan

Alla kristna kyrkoinriktningar möter någon form av förföljelse. Den ryskortodoxa kyrkan möter minst motstånd från regimen, främst för att den inte satsar på evangelisation.

Kristna med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, då de förföljs både av myndigheter, familj, släkt, vänner och omgivande samhälle.

Kyrkor som inte blivit registrerade utsätts regelbundet för polisrazzior, hot, arresteringar och böter.

I september 2016 avled landets dåvarande president Islam Karimov. Han ersattes av Shavkat Mirziyaey. För de kristna har den nya presidenten inte gjort det varken värre eller bättre för dem, utan tillslag mot husförsamlingar, beslagtagande av kristen litteratur, förhör och arresteringar fortsätter som förut.

 

Exempel

 • Den uzbekiska regimen har en speciell myndighet som övervakar religiösa aktiviteter och censurerar religiös litteratur.
 • Det är mycket svårt att registrera nya kyrkor och reglerna för registrering av redan existerande religiösa gemenskaper har blivit mer komplicerade.
 • Den 24 mars 2017 gjorde statliga tjänstemän ett tillslag mot en lägenhet i huvudstaden Tasjkent, där fem protestantiska kvinnor arrangerade ett möte för att diskutera den kristna tron. Böcker, dator och kamera konfiskerades. I april dömdes gruppens ledare till böter för att ha utövat ”icke-auktoriserad religiös aktivitet”. Enligt lokala källor kan en av de närvarande kvinnorna ha varit en angivare till myndigheterna. (Källa: Forum 18)

 

  Be...

 • Att Gud rör landets ledare och att kristen tro blir accepterad i landet. 
 • För baptister, evangelikaler och pingstvänner som blir hotade, får utstå räder, arresteringar och böter. Bara statskontrollerade kyrkor är tillåtna.
 • För nykristna som sitter i husarrest. Deras muslimska familjer vill att de återvänder till islam. Be att kristna kvinnor som blir utsatta för tvångsäktenskap fortsätter förtrösta på Gud.

 

 • Privatlivet
  15,521
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,099
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  12,981
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  13,086
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  15,990
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  3,519
  MAX = 16,667

 • 73,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige