19 Turkmenistan

 • Ledare: President Gurbanguly Berdimuhamedow
 • Folkmängd: 5,5 miljoner
 • Antal kristna: 70 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck

Det finns två huvudsakliga källor till förföljelse av kristna i Turkmenistan, staten och den muslimska miljön.

Den statliga förföljelsen kommer från polisen, säkerhetspolisen och från lokala myndigheter, som regelbundet deltar i kyrkans gudstjänster och övervakar religiösa aktiviteter. Statliga myndigheter gör ofta räder mot oregistrerade kyrkor. Den allmänna islamska kulturen gör livet särskilt svårt för dem som konverterar till kristendomen.

 

Förföljelsen i Turkmenistan

Även i rysk-ortodoxa och armenisk apostoliska kyrkor övervakas söndagsgudstjänsterna. Det råder begränsning av både tryckt och importerad kristen litteratur. Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för förföljelse både från stat och familj, vänner och samhälle. Där kyrkor inte har blivit registrerade, drabbas kristna av upprepade polisräder med hot, arresteringar och böter.

Efter Uzbekistan är Turkmenistan den mest restriktiva centralasiatiska staten för religiösa minoriteter. Med tanke på den ökade nationalismen och den andliga riktning som den nya presidenten, likt sin föregångare Niyazov med sin Rukhnama-lära, förväntas ge landet, kommer trycket på kristna sannolikt att stanna kvar på en mycket hög nivå men med en låg nivå av våld.

 

Exempel

 • Den 12 april 2016 introducerades en ny religionslag i Turkmenistan, som kräver en hårdare kontroll av det kristna kyrkolivet.
 • Familjer med konvertiter, det lokala muslimska samhället och myndigheterna stör och hindrar ofta kyrkans aktiviteter.
 • Varje gång kristna förhörs av polisen utsätts de för misshandel. Arresterade muslimer och Jehovas vittnen utsätts för lika svår behandling.

 

  Be...

 • Om en ökad frihet i landet. Turkmenistan anses vara ett av de mest restriktiva länderna i världen. 
 • Om beskydd och uthållighet för kristna konvertiter. De möter den värsta förföljelsen av kristna i Turkmenistan.
 • Att säkerhetspoliser som övervakar kristna ska träffas av evangeliet. Be att deras hjärtan mjuknar så att de hjälper de kristna.

 

 • Privatlivet
  15,208
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  10,256
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  12,901
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  12,826
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  15,156
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,852
  MAX = 16,667

 • 68,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige