31 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 80,4 miljoner
 • Antal kristna: 190 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Efter den misslyckade statskuppen den 15 juni 2016 har den religiösa nationalismen växt sig starkare i landet. President Erdoğan har utnyttjat situation för att utöka sin makt och befästa sin position.

Förföljelsen mot landets kristna ökar i takt med att president Erdoğan försöker förändra Turkiet från en sekulär nation till en sunnimuslimsk stat, som inte lämnar mycket utrymme för landets minoriteter. Att vara ”sann” turk är att vara sunnimuslim.

På en mer lokal nivå möter kristna konvertiter starkt motstånd från sina familjer, då konvertiter betraktas som förrädare mot den turkiska identiteten, islam och familjen.

 

Förföljelsen i Turkiet

Den starka nationalismen i samhället sätter hård press på de kristna, framför allt kristna konvertiter. Konvertiter möter hårt socialt motstånd, men det är inte förbjudet enligt lag att konvertera. Personer kan ändra religionstillhörighet på sina ID-kort, men processen är många gånger svår och känslomässigt stressande.

Den som konverterat möter starka påtryckningar från sin familj och sin omgivning att återvända till islam. Många kristna konvertiter väljer att dölja sin nya tro. Om det upptäcks att en person med muslimsk bakgrund blivit kristen, riskerar personen skilsmässa samt förlorad arvsrätt. Att konvertera från ett kristet samfund till ett annat kan i vissa fall också innebära problem för personen.

Islamsk nationalism påverkar även kristna som inte konverterat. De kommer ofta från olika minoritetsgrupper (greker, armenier eller syrier), och ses inte som fullvärdiga samhällsmedborgare. Många gånger möter de olika juridiska och byråkratiska hinder. Kristna kan till exempel inte få statliga anställningar och möter diskriminering även i den privata sektorn, främst i företag med kopplingar till staten. Då den religiösa tillhörigheten står på ID-korten, är det lätt att diskriminera kristna arbetssökande.  

 

Exempel

 • Förändringar inom ledarskapet i de grekisk-ortodoxa och de armenisk-apostoliska kyrkorna måste få statligt godkännande.
 • Att träna och utbilda kristna ledare är i praktiken omöjligt att göra på laglig väg. Det är mycket svårt att få tillstånd att registrera en ny kyrka, även om små församlingar kan registrera sig som föreningar.
 • Enligt en artikel från World Watch Monitors i juni 2017 har den amerikanske pastorn Andrew Brunson suttit i fängelse i Turkiet sedan oktober 2016. Han hålls som gisslan i ett försök att tvinga USA att gå med på politiska uttalanden. Han har anklagats för att stötta Gülenrörelsen, som sägs ligga bakom den misslyckade kuppen i juli 2016.
 • Enligt World Watch Monitors (juli 2017) har den turkiska staten beslagtagit mark från minst 100 syrisk-kristna egendomar i sydöstra Turkiet. Staten har bland annat tagit kontroll över två kloster och lantegendomar. 

 

  Be...

 • Om tillfällen för kristna med muslimsk bakgrund att, med nåd och vishet, dela evaneliet med sina familjer.
 • Om hopp för kristna som möter förföljelse. Be att de ska sätta sin förströstan och tillit till Gud.
 • Om styrka och uppmuntran för kristna konvertiter som behandlas som förrädare av sin omgivning.

 

 • Privatlivet
  12,500
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  9,696
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  9,776
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  11,654
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  9,635
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  8,704
  MAX = 16,667

 • 62,0
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige