15 Syrien

 • Ledare: President Bashar al-Assad
 • Folkmängd: 18,9 miljoner
 • Antal kristna: 899 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islamistiska grupper är ett tydligt hot mot alla kristna grupper. Kristna konvertiter möter främst förföljelse från sin familj och släkt.

Möjligheten att evangelisera begränsas av myndigheterna, och kristna riskerar att övervakas eller bli förhörda.

Det förekommer att muslimska ledare håller predikningar och tal fyllda med hat mot kristna, men sådana tal är inte tillåtna i de områden som kontrolleras av regeringen. Det är vanligt att religiösa muslimska ledare sätter press på kristna konvertiter att återvända till islam, antingen direkt, eller indirekt via deras familjer eller genom landets säkerhetstjänst.

 

Förföljelsen i Syrien

På grund av sina offentliga roller är präster och biskopar i de historiska kyrkorna många gånger måltavlor för kidnappningar. Även andra kristna ledare (baptister, pingstvänner och evangelikala) är sårbara på grund av sin koppling till väst,  inre splittring, brist på starkt ledarskap och avsaknad av utländska talespersoner som kan föra deras talan.

I områden som har eller som fortfarande kontrolleras av radikala islamistiska grupper har flera kyrkor förstörts eller använts som islamiska center. Det är förbjudet att offentligt uttrycka sin kristna tro, och många kyrkor och kloster är så pass förstörda att de inte går att reparera.

I de områden som kontrolleras av regimen är övervakningen mot kristna mindre utbredd, på grund av kriget. Kristna möter förtryck från grupper som strider mot president Assad, då ryktet säger att de kristna är regimtrogna.

Kristna med muslimsk bakgrund utsetts för stark press att återvända till islam av sina familjer. Deras konvertering ses som stor vanära för hela familjen. Detta gäller främst i områden som domineras av sunnimuslimer, där konvertiter riskerar att bli utkastade från sina hem eller utsättas för något ännu värre.

Pressen från familjen är något mindre intensiv i kurdiska områden, då kurdiska sunniter vanligtvis inte har lika radikal trosutövning. I norra Aleppo finns det erkända kurdiska kristna samhällen.

 

Exempel

 • Nivån av våld mot kristna har minskat avsevärt i jämförelse med WWL 2017. Det finns inga rapporter om att kristna dödats för sin tro, tvingats till giftermål eller att kristna företagare eller deras affärer attackerats. Men detta betyder inte nödvändigtvis att sådana händelser inte inträffat, utan snarare att de inte rapporterats. Det är också troligt att våldet minskat i takt med att de områden som IS kontrollerat minskat drastiskt.
 • Många kristna har, under rapporteringsperioden för World Watch List, flytt sina hem för att söka skydd i andra delar av landet, eller lämnat landet helt. Framför allt flyr många kristna konvertiter. Även kristna som bott i områden som kontrollerats av IS eller andra militanta islamistiska grupper har flytt.
 • En kristen kvinna med drusisk bakgrund från södra Syrien gömmer sig för närvarande i Libanon. När hon konverterade togs hennes unga dotter ifrån henne och hennes familj hotade att döda henne.
 • Under rapporteringsperioden har totalt sex kristna blivit bortförda mot sin vilja, tre av dem saknas fortfarande – bland de saknade finns två ärkebiskopar och en präst. De andra tre har släppts – två ledare som arbetade med kristna konvertiter, och en assyrisk kvinna från Irak som fördes bort av IS 2014. Hon frigavs i november 2017, av den väpnade gruppen Syriska demokratiska styrkorna. Under tiden i fångenskap hade hon sålts till fyra olika IS-krigare, samt utsatts för fysiska och sexuella övergrepp. En IS-krigare hade tvingat henne att titta på filmer där IS halshögg icke-muslimer. Hon torterades och slogs också i försök att tvinga henne att konvertera till islam.

 

  Be...

 • Om fred i Syrien och om bra överenskommelser i de fredsförhandlingar som görs och att goda beslut tas för landets framtid. 
 • Att kristna som tvingats fly sina hem blir uppmuntrade genom hjälpsändningar från sina kristna syskon.
 • För den syriska regeringen och för rebelledare, att de vänder om till Jesus och får uppleva Guds frid.

 

 • Privatlivet
  14,375
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  14,343
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,103
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  14,453
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  14,688
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  3,704
  MAX = 16,667

 • 75,7
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige