4 Sudan

 • Ledare: President Omar Hasan Ahmad al-Bashir
 • Folkmängd: 42,2 miljoner
 • Antal kristna: 2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Förföljelsen mot kristna i Sudan är systematisk och bär drag av etnisk rensning.

Framför allt är det regimen och radikala islamister som driver på förföljelsen mot kristna. Under president al-Bashirs och hans partis diktatoriska styre finns ingen rättssäkerhet i Sudan. Press- och medielagar är restriktiva och yttrandefriheten är starkt begränsad

Islam har djupa rötter i samhället och regimen tillämpar policyn ”en religion, en kultur och ett språk”. Sedan Sydsudan förklarade sig självständigt från Sudan 2011, har tusentals kristna flyttat till Sydsudan.

 

Förföljelsen i Sudan

Kristna har förlorat kyrkor och gudstjänstlokaler och kristna ledare har hotats och/eller arresterats av regimen. Vid minst ett tillfälle har regimen utövat ett stort tryck på den kommitté som är vald av landets kyrkor – regimen vill nämligen att kommittén ska lämna över sin roll och sitt ledarskap till den kyrkkommitté som regimen utsett och stödjer.

Den etnisk-kulturella sammansättningen är invecklad: arabiska kontra etniska afrikaner, muslimer mot kristna. Utbrytningen av Sydsudan 2011 löste inte dessa problem. Detta är väldigt tydligt för etniska afrikaner, där en stor andel är kristna som fortfarande lever i landet.

Många kristna är rädda för att samtala eller diskutera om sin tro med muslimer, då det kan ses som ”försök att uppmuntra avfall från islam”. Nivån på den förföljelse som kristna möter, däribland konvertiter, är mycket hög. Kristna arresteras och anklagas för spionage, kyrkor har förstörts och andra kyrkor står på en officiell lista över kyrkor som ska förstöras. Under 2017 attackerades många kristna urskillningslöst i Nubabergen, där det pågår en konflikt mellan regeringsstyrkor och rebellgrupper.

För att inte bli upptäckta väljer många konvertiter att dölja sin kristna tro för sina barn, för att barnen inte ska riskera att avslöja sina föräldrars tro. Många kristna konvertiter med muslimsk bakgrund får en muslimsk begravning, trots att kristna och muslimska kyrkogårdar är separerade.

 

Exempel:

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2018 har regeringen stängt ner över 20 kyrkor.
 • Kristna konvertiter är särskilt utsatta, då det enligt lag är belagt med dödsstraff att konvertera från islam till en annan religion. Kristna konvertiter avstår från kristna böcker, kors eller undviker att se på kristen TV och besöka kristna internetsajter, eftersom detta kan användas som bevis mot dem om de upptäcks.
 • Det är vanligt att kristna barn trakasseras i skolan eller på lekplatser på grund av deras föräldrars tro.
 • Våldet mot kristna i Sudan är högt. Även om det är svårt att få exakta uppgifter på hur många kristna som dödats för sin tro.
 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2018 dödades minst tre kristna. Pastorer som talat öppet om förföljelsen i landet har åtalats.

 

  Be...

 • Om möjligheter för kristna i Sudan att mötas och fira gudstjänst tillsammans. Be också om beskydd för de kristna i landet som möter kraftig förföljelse. 
 • Att kyrkoledare ska kunna stå fasta och starka mitt i den press de möter från regimen och islamistiska extremister. 
 • Om religionsfrihet i landet. Be att Jesus förvandlar landets ledare, så att deras hjärtan mjuknar och att fred och rättvisa genomsyrar deras beslut.
 • Privatlivet
  14,167
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  14,503
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,263
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  15,625
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  16,042
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  12,037
  MAX = 16,667

 • 86,6
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige