44 Sri Lanka

 • Ledare: President Maithripala Sirisena
 • Folkmängd: 20,9 miljoner
 • Antal kristna: 1,9 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Demokratisk socialistisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Den kristna minoriteten i landet marginaliseras men tolereras delvis. Kristna konvertiter tolereras däremot inte.

Att vara lankes är att vara buddhist, därmed betraktas det som förräderi att konvertera från buddhismen. Konvertiter med buddhistisk eller hinduisk bakgrund trakasseras, diskrimineras och marginaliseras av sin familj och av samhället.

En stor del av förföljelsen kommer från radikala buddhistiska grupper, som många gånger får stöd av lokala tjänstemän. Den ultranationalistiska gruppen Bodu Bala Senas (BBS) verkar för att Sri Lanka ska bli en buddhistisk nation. Gruppen attackerar främst den muslimska minoriteten, men de attackerar även kristna och olika kyrkor.

 

Förföljelsen i Sri Lanka            

Den allvarligaste förföljelsen riktas mot kristna konvertiter med buddhistisk eller hinduisk bakgrund. De pressas till att avsäga sig sin kristna tro eftersom det ses som förräderi att ha konverterat. Alla etniska singaleser (majoritetsgruppen i Sri Lanka) förväntas vara buddhister. På samma sätt förväntas man hos den tamilska minoriteten i nordöst vara hindu.

Evangelikala församlingar attackeras regelbundet av buddhistiska munkar och lokala myndigheter, som vill se att kyrkorna stängs. Ofta slutar protesterna med att en mobb går till attack mot kyrkan, något som framför allt är vanligt på landsbygden.

 

Exempel

 • En majoritet av de statliga skolorna erbjuder ingen kristendomsundervisning, och kristna skolbarn måste studera buddhism eller hinduism. Det förekommer rapporter om att barn har tvingats delta i buddhistiska ritualer.
 • I januari 2017 attackerade en mobb, beväpnad med käppar, järnrör och knivar, ett bönecenter i nordvästra Sri Lanka.
 • I mars 2017 tog sig 50 personer in i en kyrka, krävde att den skulle stängas, och anklagade kyrkan för att vara fridsstörare.
 • I ett uttalande sa katolska kyrkans ärkebiskop i Colombo att det inte förekommit några tvångsstängningar av kyrkor i landet. Något som dock bara gäller katolska kyrkor.

 

  Be...

 • För pastorer som hånas och trakasseras för sitt arbete. Be att de ska stå fasta i sin tro, och om styrka från Herren när de känner sig trötta.
 • Om lagligt skydd för de kyrkor och församlingar som lokala myndigheter försöker stänga ner. Många kristna ledare är okunniga om sina rättigheter.
 • Om beskydd för kristna. Radikala politiska gruppers inflytande i landet växer, något som drabbar den kristna minoriteten.

 

 • Privatlivet
  11,146
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  7,612
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,497
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  11,263
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  10,104
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  6,852
  MAX = 16,667

 • 57,5
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige