12 Saudiarabien

 • Ledare: Kung Salman bin Abdul Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 32,7 miljoner
 • Antal kristna: 1,4 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Generellt sett är kristofobiska känslor vanliga bland medborgarna i Saudiarabien, faktum är att det är vanligt med negativa känslor mot allt som uppfattas som icke-muslimskt.

Den som konverterat från islam till kristendom utsätts ofta för press från sin familj och sin släkt, och det är vanligt med dödshot. Regimen upprätthåller ett strikt islamiskt styre, där kristna behandlas som andra klassens medborgare. Inga gudstjänstlokaler eller kyrkobyggnader är tillåtna.

Muslimska ledare vill att alla som kommer till Saudiarabien ska omfattas av strikt islamsk lag, även kristna. Det är främst ett problem för kristna konvertiter, som fortfarande betraktas som muslimer.

 

Förföljelsen i Saudiarabien                   

De flesta kristna i Saudiarabien är migrantarbetare som bor och arbetar tillfälligt i landet.  En majoritet av de kristna utlänningarna kommer från låg- och medelinkomstländer, som Indien, Filippinerna eller länder i Afrika, men det finns också kristna från västvärlden.

Asiatiska och afrikanska gästarbetare är ofta underbetalda och utnyttjade. Det är också vanligt att de utsätts för verbal och psykisk kränkning på grund av sin etnicitet och låga status, men även deras kristna tro kan spela en roll i detta.

Kristna gästarbetare får inte dela med sig av sin kristna tro till muslimer, och har starkt begränsade möjligheter att träffas för gudstjänst eller tillbedjan – de riskerar att bli arresterade och utvisade.

Men de få kristna konvertiter med muslimsk bakgrund som finns i Saudiarabien möter mycket större förföljelse och förtryck. Trots förföljelsen har det lilla antalet saudiarabisk kristna ökat och de blir allt mer frimodiga att dela med sig av sin tro via internet eller kristna satellit Tv-kanaler. Men att offentligt dela den kristna tron via internet leder ofta till allvarliga konsekvenser, från antingen personens egen familj eller myndigheterna.

 

Exempel

 • Många konvertiter står under stark press från sina familjer och är rädda för en våldsam reaktion om deras kristna tro skulle bli känd. Konvertiter löper hög risk att dömas till döden för avfall från islam – men det finns dock ingen känd officiell avrättning med den orsaken under de senaste åren.  Ändå kan inte risken för avrättning uteslutas, i ett försök att rädda familjens heder.
 • Flera kristna gästarbetare arresterades under rapporteringsperioden för World Watch List 2018. De arresterades under gudstjänstfirande, men släpptes kort därpå. Några kristna saudier arresterades efter falska anklagelser om att de hade kopplingar till extremistiska grupper.
 • Tre husförsamlingar har tvingats att stänga, några efter att polisen gjort räder mot dem.
 • Kristna – både saudier och utlänningar – riskerar fängelse, misshandel och allvarliga hot, på grund av sin tro. Flera har tvingats lämna landet på grund av sin tro eller för att de deltagit i/utfört kristna aktiviteter.
 • Våldtäkt och sexuella trakasserier är fortfarande ett stort problem, och kristna gästarbetare som arbetare som hushållerskor är särskilt utsatta.

 

  Be...

 • Att regeringens initiativ att minska antalet gästarbetare går om intet, så att antalet kristna i landet inte minskar. 
 • Att de saudier som nyligen blivit kristna blir starka och mognar i sin tro. Be också att de på ett tryggt sätt kan dela sin tro med sin familj och släkt. 
 • För regeringen, kungahuset och andra ledare i landet, be att de upptäcker Jesus.

 

 • Privatlivet
  14,896
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  13,702
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,183
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  15,486
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  16,406
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  4,074
  MAX = 16,667

 • 78,7
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige