36 Palestinska territorier

 • Ledare: President Mahmoud Abbas
 • Folkmängd: 4,9 miljoner
 • Antal kristna: 68 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Kristna palestinier är fångade mitt i den pågående Israel-Palestinakonflikten.

Deras tro gör de kristna till en minoritet i den muslimsk-palestinska majoriteten, och deras påbrå gör att de möter ett antal restriktioner från Israel. Situationen innebär att många kristna emigrerar.

Antalet kristna i området minskar, dels på grund av att många lämnar området, dels på grund av låga födelsetal. Samtidigt finns det en växande skara kristna konvertiter.

De palestinska områdena är indelade i två territorier: Gaza, som styrs av Hamas, och Västbanken, där Fatahpartiet har makten. Situationen för de kristna är något bättre på Västbanken, där lagarna delvis skyddar religionsfriheten, än vad den är i Gaza, där de kristnas rättigheter varken upprätthålls eller skyddas.

Kristna med muslimsk bakgrund möter hård press att återvända till islam, framför allt i Gaza men också på Västbanken.

 

Förföljelsen i de palestinska territorierna

Förföljelsen varierar i grad och intensitet beroende på vilket samfund/kyrkoinriktning man tillhör.

En majoritet av de kristna i området tillhör historiska, traditionella samfund, och de har relativt goda relationer med det övriga samhället. Framför allt möter de restriktioner från den israeliska sidan, men det förekommer även att kyrkoledare trakasseras av ultraortodoxa judar.

Evangelikala kristna är en mycket mindre grupp, och de möter motstånd från de historiska kyrkorna, men också restriktioner från den israeliska sidan.

Värst drabbade av förföljelse är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Deras familjer sätter press på dem för att förmå dem att återvända till islam, och det är svårt för dem att få kontakt med andra kristna, eftersom dessa i sin tur är rädda för negativa reaktioner från den muslimska befolkningen.

Många kristna emigrerar på grund av de dåliga framtidsutsikterna, och antalet kristna i de palestinska områdena minskar snabbt.

 

Exempel

 • Under 2017 attackerades en kristen konvertit av sin familj. Han lever fortfarande gömd, av rädsla för ytterligare attacker.
 • År 2016 tvingades två kristna konvertiter att lämna sina familjer om de inte återvände till islam.
 • Av rädsla att klippa banden till sina muslimska grannar väljer många kristna att inte evangelisera eller missionera.

 

  Be...

 • Om mod för kristna konvertiter att leva ut sin tro och vara ambassadörer för Kristus i regionen.
 • Om fred och stabilitet i regionen.
 • Om tillfällen för kristna att vara ljus och salt, och visa på Kristi kärlek till sina grannar.
 • Privatlivet
  12,083
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,821
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,737
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,482
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,604
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 59,8
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige