46 Oman

 • Ledare: Sultan Qabus ibn Said Al-Said
 • Folkmängd: 4,7 miljoner
 • Antal kristna: 204 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Precis som i övriga Gulfstater präglas samhället, politiken och lagstiftningen av islam. Men till skillnad från grannländerna domineras Oman av ibadi, en version av islam som ses som mer tolerant.

Ibadismen har karaktäriserats som ”moderat konservatism”, där dogmerna kombinerar stränghet och tolerans, där man bland annat tar avstånd från våld. Det innebär att kristna konvertiter inte möter våld när de konverterar. Men trots icke-våldsprincipen, ses det som ett svek mot klanen att lämna islam. Samhället är konservativt och släkten/klanen är mycket viktig. Samhället är intimt förenad med islam.

Till skillnad från sina grannländer verkar regeringen i Oman för religiös tolerans, men samtidigt ligger sharialagar till grund för lagstiftningen. Religionsfrihet tillåts så länge den inte strider mot etablerad tradition och allmän sedvänja. Regimen håller också befolkningen, i synnerhet minoriteter, under strikt övervakning.

 

Förföljelsen i Oman

Det är tillåtet för kristna gästarbetare att träffas för gudstjänst, men alla kristna organisationer måste registreras och godkännas av myndigheterna. Kristna möten övervakas och det är svårt att få tillstånd att bygga kyrkolokaler eller registrera nya kyrkor.

Även om konvertiter inte möter våld från sin omgivning, pressas de att återgå till islam. De riskerar att stötas ut från familjen, förlora arbetet och det är vanligt att de möter trakasserier eller diskriminering om deras konvertering blir känd. Konvertiter förlorar vårdnaden om sina barn vid en skilsmässa.

Trots att Islamiska Statens, IS, inflytande har minskat under senare tid, påverkar deras radikala idéer fortfarande det omanska samhället.

 

Exempel

 • Att evangelisera är förbjudet. Det har förekommit att kristna konvertiter och kristna gästarbetare som evangeliserat tagits till förhör.
 • Icke-muslimska religiösa grupper måste registrera sin verksamhet hos myndigheterna, som godkänner om de får hyra lokaler för sin verksamhet eller inte.
 • Staten betalar lön till sunnimuslimska imamer, men inte till shiamuslimer eller ledare från någon annan religion.

 

  Be...

 • Om mod och beskydd för nyomvända kristna konvertiter.
 • Att Guds ande utgjuts över nationen. Det andliga klimatet beskrivs som ett hårt och torrt ökenklimat.
 • För kristna som känner sig ensamma, bortglömda eller som saknar kristen gemenskap. Be att de får styrka att fortsätta.

 

 • Privatlivet
  12,083
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,179
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  9,856
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  9,440
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,552
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 57,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige