14 Nigeria

 • Ledare: President Muhammadu Buhari
 • Folkmängd: 191,8 miljoner
 • Antal kristna: 88,9 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Fientligheter mot kristna sprids ofta genom radikal islamistisk undervisning och verksamhet.

Detta blir tydligt särskilt i Nigerias norra del, där islam är den dominerande religionen medan kristendomen dominerar i söder.

Rivaliteten mellan etniska grupper i norr och söder bidrar till förföljelsen av kristna.

Beväpnade radikala grupper som Boko Haram och Fulani, muslimska boskapsherdar, har varit särskilt aktiva i förföljelsen av kristna i mellanbältet och norra Nigeria. Våldet i mellanbältet visar att den våldsamma förföljelsen av kristna i landet sprider sig söderut.

Vidare finns det korruption på alla regeringsnivåer, och brottsliga grupper (ofta organiserade längs etniska linjer) är inblandade i både människo- och narkotikahandel. Detta leder emellanåt till förföljelse av kristna.

 

Förföljelsen i Nigeria

De flesta kristna i den södra delen av landet lever i en miljö där deras religiösa frihet respekteras, medan kristna i norr och mellanbältet utsätts för våld från militanta islamistiska grupper.

Detta våld resulterar ofta i förlust av både liv och egendom, samt fysisk skada. Som ett resultat av våldet blir kristna också bortdrivna från sin mark och förlorar därmed sin möjlighet till försörjning.

Kristna i norra Nigeria, särskilt i Sharia-staterna, ses som andra klassens medborgare och möter diskriminering och uteslutning ur samhället. Kristna med muslimsk bakgrund står också inför avvisande från den egna familjen och påtryckningar att lämna kristendomen.

Korruptionen har försvagat staten och gjort den illa utrustad att skydda kristna mot det våld som begås av grupper som Boko Haram.

Ibland används kyrkor för penningtvätt. Kyrkor som uppfattas vara förknippade med sådan verksamhet, det vill säga att ta emot donationer från brottsliga välgörare, blir ofta mål för brottsrelaterat våld.

 

Exempel

 • 45 personer dödades under en attack som genomfördes mot fem byar, där en majoritet av befolkningen var kristen. Attackerna ägde rum i Kaururegionen i delstaten Kaduna i november 2016 och antas ha utförts av muslimska Fulani-herdar. Förövarna brände också ner mer än hundra hus, varav åtta användes som husförsamlingar.
 •  I en attack, som misstänks vara utförd av muslimska Fulani-herdar, dödades 20 kristna. Dådet utfördes den 7 september 2017 i byn Ancha Bassa i delstaten Plateau.
 •  Den 20 juli 2017 anföll beväpnade män en kyrka i staden Onitsha, södra Nigeria. Tolv personer miste livet och 18 skadades. Attacken tros vara kopplad till gängkrig med anknytning till en av kyrkans förmögna välgörare.

 

  Be...

 • Om beskydd för kristna, särskilt kristna kvinnor som riskerar att kidnappas och tvingas till äktenskap med muslimska män. 
 • Om beskydd och styrka för de tusentals kristna som tvångsförflyttats. Be om visdom för Open Doors samarbetspartners som betjänar dem.
 • Muslimer dominerar i norra Nigeria och kristna byar är ofta utfrysta och lämnas utan sjukvård och rent vatten. Be Gud fylla deras behov.

 

 • Privatlivet
  11,771
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  11,538
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  13,141
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  12,109
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,135
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  16,481
  MAX = 16,667

 • 77,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige