39 Mexiko

 • Ledare: President Enrique Peña Nieto
 • Folkmängd: 130,2 miljoner
 • Antal kristna: 124,9 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad korruption

Den utbredda korruptionen inom regering och myndigheter bidrar till förföljelsen mot kristna i Mexiko, och deras oförmåga att skydda kristna som förföljs ökar. Kriminella grupper attackerar präster och pastorer, och by- och stamledare förföljer kristna konvertiter.

Under de senaste åren har sekulär ideologi växt sig starkare i samhället, och det finns grupper som helt vill eliminera religiöst inflytande i det offentliga rummet.

Medan den romersk-katolska kyrkan åtnjuter vissa privilegier i samhället, missgynnas andra kristna grupper, framför allt nyare rörelser, så som pingströrelsen eller den katolska förnyelserörelsen.

 

Förföljelsen i Mexiko

Förföljelsen mot kristna i Mexiko varierar i utförande och intensitet. Sekulär intolerans påverkar alla kristna som uttrycker sin kristna övertygelse i offentliga debatter, och de utsätts ofta för trakasserier, kritik och förlöjligande.

I områden som kontrolleras av kriminella grupper förekommer det att kyrkor attackeras, att präster och pastorer får ta emot dödshot eller att kristna mördas i syfte att skrämma församlingar till tystnad. Den kristna verksamheten ses många gånger som hot mot den kriminella verksamheten.

Kristna konvertiter från inhemska stammar straffas ofta, eftersom de överger de seder som är vanliga inom samhället, och många kristna tvingas lämna sina hem. Kristna som inte tillhör den romersk-katolska kyrkan, utan andra samfund, upplever förtryck och diskriminering som minoriteter.

 

Exempel

 • I delstaterna Chiapas och Jalisco utsattes flera kristna konvertiter under 2017 för ekonomiska sanktioner, nekades tillgång till grundläggande samhällsservice och tvingades lämna sina hem.
 • I juli 2017 dödades en romersk-katolsk präst i en kyrka i Los Reyes La Paz. Sedan presidenten Enrique Peña Nieto installerades 2012, har 18 präster dödats.

 

  Be...

 • För de personer i drogkarteller som kidnappar, terroriserar och dödar kristna. Be att de ska möta Jesu kärlek och omvända sig.
 • Om beskydd och hjälp till de kristna som nekas tillgång till grundläggande samhällsservice.  Be för de kristna som tvingats lämna sina hem.
 • Om psykiskt och fysiskt beskydd för kristna som lever i en av världens mest våldsamma länder.

 

 • Privatlivet
  8,333
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  7,612
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  12,099
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,677
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  9,688
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  10,370
  MAX = 16,667

 • 58,8
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige