13 Maldiverna

 • Ledare: President Abdulla Yameen Abdul Gayoom
 • Folkmängd: 376 000
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Landet styrs i enlighet med konservativa islamiska grundsatser, och alla medborgare måste vara muslimer.

Religionsfrihet existerar i praktiken inte, men kristna gästarbetare eller turister får praktisera sin tro bakom stängda dörrar, något som sker under övervakning. Enligt rapporter har de flesta kristna slutat träffas för gemenskap och gudstjänst, eftersom deras möten har dragit till sig alltför mycket uppmärksamhet från myndigheterna. I sin kamp mot oppositionella krafter slår regimen till mot allt som uppfattas som ett hot.

Radikala imamer och islamska predikanter, både inhemska eller från Mellanöstern, påverkar sin omgivning starkt med sin radikala syn på islam, något som tvingar kristna konvertiter att hålla sin tro dold, av rädsla för övervakning eller att de ska utlämnas till myndigheterna.

 

Förföljelsen i Maldiverna

Maldiverna är ett litet land som består av 1 700 små öar. Samtidigt är det ett av världens befolkningstätaste länder, särskilt på huvudön Malé.

Befolkningen bildar därmed tätt sammanvävda samhällen på varje ö, som fungerar som naturliga kontrollsamhällen, där varje avvikelse från islam uppmärksammas av närsamhället. Att konvertera till kristendom kan därför lätt leda till angiveri till muslimska ledare och myndigheter.

Kristna gästarbetare, från främst Indien och Sri Lanka som arbetar inom turistnäringen, hålls under noggrann uppsikt, vilket gör det väldigt svårt för dem att ha någon form av kristen gemenskap.

 

Exempel

 • Av säkerhetsskäl är det svårt att ge några exempel på situationen för kristna konvertiter.
 • Incidenter, där en bibel beslagtagits vid ankomsten till Maldiverna, samt utvisning av kristna har förekommit under rapporteringsperioden för WWL 2018.
 • Maldiverna är ett land där icke-muslimer, enligt artikel 9(d) i konstitutionen, inte får bli medborgare i Maldiverna. Om det blir känt att någon har konverterat till kristendomen, kommer denne att bli fråntagen sitt medborgarskap och dessutom straffas för att bryta mot sharialagarna. Trycket mot kristna är extremt högt och konvertiter håller sin tro dold. En del kristna i Maldiverna har valt att lämna öarna och bosatt sig utomlands på grund av det enorma tryck de mött i hemlandet.

 

  Be...

 • Att Gud visar sig för muslimer genom drömmar och visioner, och att de får möta kristna som är starka nog att våga dela sin tro. 
 • För de som undervisar de hemligt kristna, att de förstår hur de ska kunna träffas och studera bibeln på ett säkert sätt. 
 • Droger är det största problemet i samhället. Be att maldivierna finner läkedom och nytt liv i Jesus och kan lämna sitt drogberoende bakom sig.

 

 • Privatlivet
  15,208
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  15,545
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  13,462
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  15,820
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  16,667
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 77,8
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige