7 Libyen

 • Ledare: Statschef Fayez al-Sarraj (ordförande i det FN-stödda presidentrådet)
 • Folkmängd: 6,4 miljoner
 • Antal kristna: 42 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Militanta islamistiska grupper och organiserad brottslighet är de främsta bakomliggande orsakerna till förföljelsen mot kristna i Libyen.

Kristna tillhör en mycket liten minoritet i landet, som främst består av emigrantarbetare eller flyktingar som försöker ta sig till Europa via Medelhavet.

Kristna emigranter från länder söder om Sahara möter inte bara intolerans från befolkningen i allmänhet, utan möter också rasfördomar. Sedan Gadaffi-regimens fall 2011 har landet snabbt översvämmats av militanta islamistiska grupper, som utgör ytterligare ett hot mot Libyens kristna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter starka påtryckningar från samhället och förföljs av familj och släkt. Inbördeskriget har skapat ett tillstånd av anarki och laglöshet, där kristna kan attackeras utan att förövarna riskerar påföljd. Främst attackeras kristna av kriminella grupper som är involverade i människohandel eller av militanta islamister.

 

Förföljelsen i Libyen

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för intensiva och våldsamma påtryckningar från både familj och samhälle för att få dem att avsäga sig sin kristna tro.

Kristna från andra afrikanska länder, främst länder söder om Sahara, är många gånger måltavlor för olika islamistiska terrorgrupper och kriminella organisationer. Kristna kidnappas och det har förekommit att kristna har dödats med brutala metoder.  De som inte dödas utsätts ofta för trakasserier, hålls inspärrade och tar emot hot från radikala islamister.

Kristna som är öppna med sin tro och som delar evangeliet med andra riskerar att arresteras och utsättas för våld. Libyen saknar ett enhetligt centralt styre som kan upprätthålla lag och ordning, något som har gjort situationen farlig för de kristna i landet.

Våldet mot kristna ligger på en hög nivå, och de utsätts för en inhuman och förnedrande behandling.

 

Exempel:

 • Några kristna kopter, som skulle återvända till Egypten, tillfångatogs vid flygplatsen i Tripolis. De hölls fångna i två veckor och pryglades två gånger om dagen. Minst en av dem hade tidigare suttit gisslan i Bengazi i över två veckor, tills hans familj betalade lösensumma för att få honom fri.
 • I november 2016 avrättades två kristna kopter från Egypten på grund av in tro. Förövarna kom från en islamistisk grupp som kallar sig Ansar al-Sharia.
 • En rapport från Amnesty sätter fokus på situationen för kristna i landet. I rapporten citeras en 26-årig person från Eritrea, som suttit fängslad i Libyen: ”De hatar kristna. Om du är kristen så kan jag bara säga ’Gud hjälpe dig om de upptäcker det...’ Om de ser ett kors eller en religiös tatuering, slår de dig ännu mer”. En tidigare fånge från Nigeria berättar i rapporten att vakterna i häktet ibland skilde på männen utifrån deras religion, och utsatte de kristna för prygel. En 22-årig man från Eritrea fick sin båt stoppad och misshandlades i häktet. Han berättar: ”De slog mig, tog mina pengar och slängde bort min Bibel och det kors jag bar om halsen ... Först kollar de om man har några pengar i fickorna, sedan tar de en elkabel som de slår en med”.

 

  Be...

 • För det ökande antalet kristna med muslimsk bakgrund i Libyen, särskilt de som är isolerade från andra kristna. Be om beskydd över kristna som är nya i tron, och att de ska få möjlighet att växa och fördjupa sig i tron. 
 • Att många får höra evangeliet genom arabiska satellitkanaler och webbsändningar.
 • Att Gud stör Islamiska Statens planer i Libyen och att han uppenbarar sin nåd och suveränitet för dem.

 

 • Privatlivet
  15,208
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  15,278
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,183
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  15,690
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  15,469
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  10,370
  MAX = 16,667

 • 86,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige