34 Kuwait

 • Ledare: Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah
 • Folkmängd: 4,1 miljoner
 • Antal kristna: 425 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islam är den enda accepterade trosuppfattningen. Samhället är konservativt med sharialagar och starka sociala koder som påtvingas medborgarna.

Kristna möter förföljelse från hela samhället: Regeringen, lokalsamhället samt från vänner och familj. Värst drabbade är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Att vara kuwaitier är att vara muslim, och tanken på att religion kan vara separerad från politiken är orimlig. Sharialagar föreskriver en lång rad livsregler för individen, familjen och samhället i stort. Trots det finns det i konstitutionen en bestämmelse om religionsfrihet, men samtidigt står det att religionsfriheten inte får inkräkta på etablerade traditioner, den allmänna ordningen eller moralen, och därmed lämnas det ett litet utrymme att praktisera den kristna tron.

 

Förföljelsen i Kuwait

En majoritet av de kristna i Kuwait är gästarbetare. De är relativt fria att fira gudstjänst på tillåtna platser, men dessa platser är mycket få. Överfulla kyrkobyggnader leder till splittring mellan olika kristna grupper. Det är mycket svårt att få tillstånd att fira gudstjänst i andra lokaler än de redan tillåtna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund pressas av både familjen och samhället att överge sin kristna tro. De riskerar att utsättas för trakasserier, diskriminering, övervakas av polis eller hotas av extremistiska grupper. Att lämna islam leder också till legala problem med bland annat egendomsfrågor.

Trots detta finns det knappt några rapporter om kristna som har blivit dödade, fängslade eller skadade på grund av sin tro.

 

Exempel

 • Islam undervisas i både statliga och privata skolor. Kristendomsundervisning är förbjuden, även för lagligt erkända kristna grupper.
 • Enligt en rapport från Amnesty International begränsade regimen yttrandefriheten genom en ny lag om brott på internet. Kritik mot regeringen kan ge upp till 10 års fängelse.

 

  Be...

 • Att Kuwait ska tillåta religionsfrihet. Samhället blir allt mer fientligt mot icke-muslimer.
 • Om mod och vishet för kristna som delar sin tro med sin omgivning.
 • Att Gud verkar genom kristna konvertiter, så att deras omgivning får ta del av Jesu kärlek.

 

 • Privatlivet
  13,438
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,580
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  11,619
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,872
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,292
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  0,370
  MAX = 16,667

 • 61,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige