43 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 97,2 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Kristna är den största gruppen i Kina som inte kontrolleras av kommunistpartiet. Regeringen ökar sina ansträngningar för att få dem under statlig kontroll.

De fåtal kristna konvertiter med muslimsk eller tibetansk-buddhistisk bakgrund möter hård förföljelse av religiösa ledare, lokalsamhället och familjen. De religiösa ledarna har stort inflytande i de autonoma provinserna Xinjiang och Tibet. Att konvertera betraktas som att förråda sin gemenskap och sin bakgrund.

Även de kommunistiska myndigheterna bedriver förföljelse, då de försöker begränsa friheten för invånarna i de instabila provinserna Xinjiang och Tibet, men också i hela landet. De kommunistiska myndigheterna inskränker de kristnas rörelsefrihet i ett försök att kontrollera befolkningen och behålla sin makt. Under rapporteringsperioden för WWL 2018 hårdnade den statliga kontrollen. Bland annat tvingades några husförsamlingar att gå samman med den statskontrollerade Tre-Själv-kyrkan. En ny religionslag träder i kraft den 1 februari 2018.

 

Förföljelsen i Kina

Kristna konvertiter med muslimsk eller tibetansk-buddhistisk bakgrund utsätts i regel för hot, misshandel eller rapporteras till de lokala myndigheterna, om deras nya tro upptäcks. Detta i ett försök att få dem att återvända till sin tidigare religion. Kvinnliga konvertiter kan tvingas till skilsmässa och kristna föräldrar riskerar att bli fråntagna sina barn.

Att döpas offentligt är en omöjlighet. Familjehögtider, som bröllop och begravningar, organiseras av imamer eller av tibetanska munkar. Om de får veta att en konvertit är inblandad vägrar de att genomföra vigseln/begravningen.

Skillnaden mellan den förföljelse som registrerade, jämfört med icke-registrerade husförsamlingar, möter är inte längre lika stor. Även registrerade kyrkor blir måltavlor för förföljelse så snart de betraktas som ett hot, det vill säga om de blir för stora, politiska eller om de bjuder in utländska gästtalare eller på annat sätt oroar de lokala myndigheterna.

Det pågår en ökad trend, där myndigheterna i allt större utsträckning försöker göra kyrkan mer ”kinesisk”, något som bekräftar bilden i stort att kommunistpartiet befäster sin makt genom att trycka mer på kulturell kinesisk identitet.

Nya restriktioner i användningen av internet och sociala medier, samt en ny lag som begränsar icke-statliga organisationer och ger nya föreskrifter om religionsutövning, innebär en allvarlig inskränkning av religionsfriheten i landet.

 

Exempel

 • Tibetansk-buddhistiska lärare, så kallade lama, har stort inflytande på vardagslivet, däribland hälsovård, på den tibetanska landsbygden. Många fungerar som lokala myndighetspersoner och ansvarar för fördelning av allmänna medel, som till exempel understöd till behövande familjer. Den konvertit som upptäcks får inte del av detta.
 • Kommunistpartiet tillåter inga andra partier i Kina, men däremot tillåts civila organisationer. Men kristna organisationer får bara verka om de är underställda en registrerad kyrka. Det utestänger en större del av den kinesiska kristenheten från att bedriva organiserad social verksamhet.
 • I maj 2017 kidnappades två kinesiska missionärer, som senare dödades av islamistisk milis i Quetta, Pakistan (händelsen är inräknad i WWL statistik för Pakistan). Kyrkan växer i Kina och man har gjort ett åtagande att sända ut 20 000 missionärer från Kina innan år 2030. Därför kommer allt fler kinesiska missionärer att skickas till farliga och otillgängliga platser i världen. En ny regeringspolicy innebär att det är relativt enkelt för kinesiska medborgare att ta sig in i många länder, men kan de räkna med sin regerings beskydd om de hamnar i svårigheter?
 • I augusti 2017 förstördes flera byggnader som tillhörande en katolsk kyrka i provinsen Shanxi, trots församlingsmedlemmarnas försök att stoppa rivningarna. I Guangdong, Xinjiang och Anhui attackerades kristna hem och deras tillhörigheter konfiskerades. Kyrkor har också attackerats och hyresvärdar som hyrt ut sina lokaler till församlingar har tvingats att säga upp kontrakten.

 

  Be...

 • Om styrka för kristna med muslimsk eller buddhistisk bakgrund. De riskerar att förlora vårdnaden om sina barn eller tvingas till skilsmässa om de inte återvänder till sin tidigare tro.
 • Att kristna står fasta och starka i sin tro, även när religionsfriheten i landet stramas åt.
 • För de regeringstjänstemän som försöker kontrollera kyrkan. Be att de förstår vikten av religionsfrihet.

 

 • Privatlivet
  9,167
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  7,212
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  8,013
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,677
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  13,333
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  9,074
  MAX = 16,667

 • 57,5
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige