21 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 7,9 miljoner
 • Antal kristna: 129 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Personer som konverterar från islam till kristendom möter hårt tryck från hela samhället, framför allt från den egna familjen. Ibland förekommer misshandel, dödshot eller till och med att konvertiter dödas av sin familj.

Både familj och vänner rapporterar om konverteringar till myndigheter, som i sin tur utövar påtryckningar för att förmå dem att återvända till islam. Konvertiter betraktas fortfarande som muslimer av samhället, och utsätts konstant för förtryck i hopp om att de ska återvända till ”sina sinnens fulla bruk”.

Stamsamhället är utbrett i Jordanien och det förekommer att stamledare påverkar konvertiter att avstå sin nya tro.

Kristna, som hjälper konvertiter och nykristna eller som aktivt evangeliserar, möter också allvarlig förföljelse. Evangeliserande församlingar övervakas av myndigheterna, som också utövar påtryckningar för att stoppa dessa aktiviteter. Några kristna ledare sätter press på evangelikala kristna, för att förmå dem att sluta evangelisera, då man fruktar att all form av evangelisation ska resultera i ett bakslag som påverkar alla kristna.

 

Förföljelsen i Jordanien

Kristna som tillhör den ortodoxa eller katolska kyrkan har en relativt hög nivå av religionsfrihet, men utsätts för diskriminering vid till exempel nyanställningar.

Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för den värsta förföljelsen i landet, men trots det så ökar de i antal. Deras situation har förvärrats under de senaste åren. Att dela sin tro öppet leder till allvarliga konsekvenser, som misshandel, arrestering eller att de dödas.

Evangelikaler, baptister eller pingstvänner möter mycket motstånd, och de erkänns inte av den jordanska regeringen. Kristna som evangeliserar eller hjälper konvertiter möter hot och begränsningar i sitt dagliga liv.

 

Exempel

 • I januari 2017 vandaliserades en kyrkogård och en staty av jungfru Maria slogs sönder. Det är ovanligt att kyrkor vandaliseras i Jordanien. Under rapporteringsperioden för WWL 2018 har det förekommit tre fall där kyrkor attackerats eller tvingats att stänga.
 • Det har rapporterats om att ett fåtal kristna med muslimsk bakgrund har fängslats på grund av sin tro.
 • Flera konvertiter har tvingats lämna sina hem, gömma sig eller lämna landet efter hot från familjemedlemmar. Flera utländska missionärer har tvingats lämna landet på grund av sina kristna aktiviteter.

 

  Be...

 • Om beskydd och läkedom för kristna konvertiter som förhörs och trakasseras av polisen eller förnekas av sina familjer
 • Att flyktingkrisen ska skapa möjligheter att nå ut med evangeliet.
 • Att muslimer ska möta Kristi kärlek genom sina grannar, och på så sätt dras till Honom.

 

 • Privatlivet
  13,229
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  13,301
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  11,538
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,872
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,969
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  4,259
  MAX = 16,667

 • 66,2
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige