9 Jemen

 • Ledare: President Abd Rabu Mansur Hadi
 • Folkmängd: 28,1 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Kristna förföljs på flera fronter: Dels möter de förföljelse från lokala myndigheter, men också från islamistiska rörelser, den egna klanen/släkten och religiösa ledare i landet.

Regimen bidrar till, och upprätthåller, ett strikt islamistisk system som betraktar alla medborgare som muslimer.

Konflikter och det våld och politiska kaos som präglat landet sedan 2012 har skapat ett maktvakum på flera områden, något som gör det möjligt för islamistiska extremister från al-Qaida och IS att utvidga sin verksamhet. Det förekommer att kristna dödas för sin tro (både inhemska konvertiter men också kristna utlänningar). Kidnappning är vanligt, och har oftast ekonomiska och kristofobiska motiv.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts, om de upptäcks, för våld och påtryckningar från familj och släkt, men även från lokala ledare. Lokala imamer rapporteras ha uppmanat och anstiftat attacker mot kristna. 

 

Förföljelsen i Jemen

Kyrkan i Jemen består mestadels av en inhemsk kristen gemenskap med konvertiter från islam. Kristna invandrare och gästarbetare, speciellt från Afrika och Asien, utsätts för trakasserier och diskriminering från samhället på både lokal och nationell nivå, och det är inte ovanligt att de möter våld från radikala islamistiska grupper. Många har lämnat landet på grund av oroligheterna.

Kristna med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, och kan endast leva ut sin tro i hemlighet. De möter förföljelse från myndigheter, familj och radikala islamistiska grupper, som hotar avfällingar med döden, om de inte återvänder till islam. Antal konvertiter uppskattas till 2 000 eller mer, och trots det pågående kriget så växer antalet kristna.

 

Exempel:

 • Områden som kontrolleras av radikala muslimer eller som ”befriats” av sunnitiska styrkor (som stöds av Saudiarabien och västerländska allierade) är extra svåra för kristna.
 • al-Qaida och Islamiska Staten opererar fritt i stora områden på den Arabiska halvön.
 • Rädsla för påtryckningar från familjen har lett till att flera konvertiter flytt landet. 
 • Fader Tom Uzhunnalil, som bortfördes under attacken på ett vårdhem för äldre och handikappade, befinner sig på okänd plats. I juli 2017 kom rapporter om att han fortfarande var i livet.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ge mer detaljerade exempel än det ovan nämnda. 

 

  Be...

 • Att Guds sanning når in i hjärtat hos extremister från IS och al-Qaida.
 • Att mat, vatten och säkerhet tryggas för de boende i Jemen. Landet är instabilt och befinner sig i en humanitär kris. 
 • Att kristna med muslimsk bakgrund, som lever ut sin tro i hemlighet, får mod och uthållighet.

 

 • Privatlivet
  16,667
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  16,587
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  16,406
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  16,536
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  16,667
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  2,593
  MAX = 16,667

 • 85,5
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige