10 Iran

 • Ledare: Ali Hoseini Khamenei
 • Folkmängd: 80,9 miljoner
 • Antal kristna: 800 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

I motsats till de närliggande arabiska länderna kring Persiska viken, är regimen det största hotet mot kristna i Iran.

Den iranska regimen ser Iran som en islamsk stat grundad på shia-islam och arbetar aktivt för att utbreda dess inflytande i landet. Kristna och andra minoriteter ses som ett allvarligt hot.

Även om det finns en del rapporter om att kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för påtryckningar från sin familj och närsamhället, så är det iranska samhället betydligt mindre fanatiskt än dess ledarskap. Det beror delvis på att den mer moderata och mystiska sufismen (gren inom islam) har stort inflytande, men också på den stolthet som det iranska folket känner för sin förislamiska persiska kultur.

 
Förföljelsen i Iran

Flera i det iranska ledarskapet är mycket antikristna, något som skapar allvarliga problem för alla kristna grupper i Iran, men framför allt för kristna konvertiter. 

Regimen ser armeniska och assyriska grupper av kristna som ”den äkta och traditionella kristendomen”, något som blir ett sätt att ogiltigförklara andra kristna, framför allt konvertiter. Historiska kristna samfund tillåts hålla gudstjänster och predikningar, men enbart på sitt eget språk, och de får inte hjälpa eller betjäna kristna med muslimsk bakgrund eller låta dem delta i gudstjänster. Även om de historiska kristna samfunden är erkända och skyddas av lagen, behandlas de som andra klassens medborgare och det förekommer fängslanden, fysisk misshandel, trakasserier och diskriminering mot personer som vittnar för muslimer.

Kristna migrantarbetare från bland annat Filippinerna och Sydkorea eller västvärlden möter inte samma grad av förföljelse. Under rapporteringsperioden tvingades en sådan kyrka att stänga efter att gudstjänsterna besöktes av lokala kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Årligt återkommande ekumeniska bönesamlingar har tvingats ställa in efter påtryckningar från Irans säkerhetsorgan.

Den största gruppen kristna i Iran består troligtvis av kristna konvertiter, och är den grupp som förföljs hårdast, framför allt av regimen men även av familjer, släktingar och närsamhället.

Regimen betraktar konverteringar som ett försök från väst att underminera islam, och därmed också den islamska regimen i Iran. Dopet betraktas som en offentlig övergång till kristendom och att man definitivt lämnat islam, därför har också dopet förbjudits.

Barn till kristna konvertiter registreras i de flesta fall som muslimer. Pastorer och kristna ledare för grupper med konvertiter har arresterats, förföljts och fått långa fängelsestraff för ”brott mot den nationella säkerheten”. Sedan 2014 har allt fler kristna konvertiter, som inte är pastorer eller ledare, fått liknande straff.

På grund av det höga förtrycket måste kristna konvertiter vara mycket försiktiga, och många är isolerade från andra kristna. Det finns också en växande grupp iranska konvertiter i andra delar av världen, varav många har tvingats fly landet efter att ha konverterat och andra har blivit kristna utomlands.  

De finns också en grupp kristna evangelikaler, baptister eller pingstvänner. De har ofta en armenisk, assyrisk, judisk eller zoroastisk bakgrund och består till stor del av konvertiter.

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2018 arresterades minst 52 kristna. Många kristna (särskilt konvertiter) har förföljts och dömts till långa fängelsestraff. Andra väntar fortfarande på sin dom. Under tiden förödmjukas deras familjer offentligt.
 • Flera husförsamlingar attackerades under rapporteringsperioden. De flesta av dem har i dag splittrats och fungerar inte längre som husförsamlingar.
 • En kristen konvertit i sydöstra Iran misshandlades av sin kusin på grund av sin tro på Kristus. En annan fick avstå lön för sitt arbete, när hans klienter hotade att rapportera hans konvertering till regimen. Det finns troligen många fler exempel på denna typ av förföljelse, men många incidenter rapporteras inte för att undvika repressalier.
 • Kristna ledare från de armeniska och assyriska församlingarna tvingas ibland att rapportera till regimen om medlemmarna i sina församlingar.

 

  Be...

 • För de farsitalande kyrkor som stängts och deras ledare som har fängslats. Be att de ska kunna visa på Jesu kärlek till sina medfångar och vakter.
 • Att lagen om religionsfrihet införs i landet. Alla muslimer som lämnar islam hotas av dödsstraff. 
 • För kristna konvertiter som lämnat islam. De möter stort motstånd från den egna familjen då det ses som en stor skam att konvertera.

 

 • Privatlivet
  13,958
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  14,103
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,503
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  15,820
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  16,406
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  10,000
  MAX = 16,667

 • 84,8
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige