8 Irak

 • Ledare: President Fuad Masum
 • Folkmängd: 38,7 miljoner
 • Antal kristna: 258 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna och andra religiösa minoriteter är måltavlor för kidnappningar och mord, utförda av Islamiska staten (IS) och andra radikala islamistiska extremister.

Även om IS nästan helt förlorat sitt fäste i Irak är rörelsens ideologi inte död, utan har influerat lokalbefolkningen. Uppfattningen att kristna är otrogna och ”orena” har fått bred spridning. Dessutom har uppskattningsvis 3 000 IS-krigare försvunnit in bland befolkningen.

Även om en del kristna familjer har återvänt till sina hem efter befrielsen, så är det fortfarande många kristna som lämnar landet på grund av rädsla och brist på hopp om en ljus framtid. För kristna i landets norra delar har folkomröstningen om kurdisk självständighet varit avgörande för deras beslut/önskan att emigrera.

Flera islamska ledare, både på lokal och regional nivå, bidrar till förföljelsen mot kristna genom uppviglande tal mot kristna i olika moskéer. Det förekommer rapporter om att kristna har hotats eller uppmanats av regeringstjänstemän att lämna landet. Politikerna har misslyckats med att forma ett pluralistiskt samhälle och även de politiska partierna bidrar till förföljelsen mot kristna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter hård press att återvända till islam av familjemedlemmar, släktingar eller klanledare. Det förekommer också hot eller försök att döda konvertiter. När kristna kidnappas beror det främst på organiserad brottslighet och kidnappningarna har ofta både ekonomiska och religiösa motiv.

I mindre utsträckning förekommer det att historiska kyrkor motarbetar nya kristna samfund.

 

Förföljelsen i Irak

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund upplever framför allt stark press från släktingar. Många håller sin tro hemlig, eftersom de riskerar att hotas av familjemedlemmar, klanledare och samhället i stort. Konvertiter riskerar att förlora sin arvsrätt eller möjligheten att gifta sig. Att öppet lämna islam leder till svåra situationer för kristna över hela landet. Det kan även vara riskfyllt att konvertera i regioner som styrs av den kurdiska regeringen (KRG).

I landets centrala och södra delar möter konvertiter även förföljelse från regeringen i Bagdad, där den islamska lagstiftningen baserar sig på sharialagar, som säger att den som konverterar från islam ska dödas.

Historiska samfund påverkas avsevärt av förföljelsen, framför allt från fanatiska islamistiska grupper, och de diskrimineras även av myndigheterna. I centrala och södra delen av Irak är det många kristna som döljer kristna symboler (såsom kors) offentligt, eftersom det kan leda till trakasserier och diskriminering vid kontroller på universitet, arbetsplatser eller offentliga byggnader. Sedan flera år tillbaka har det katolska seminariet ställts in i Bagdad, på grund av hot om kidnappningar och attacker från islamistiska extremister. Seminariet hålls nu i områden som kontrolleras av KRG.

Det förekommer även rapporter om att kristna, som bor i regioner som kontrolleras av kurdiska KRG, har tagit bort kors från sina bilar för att inte dra till sig oönskad uppmärksamhet.

Pingstkyrkor, evangeliska kyrkor och baptistiska kyrkor i Bagdad och Basra påverkas också starkt av förföljelse från fanatiska islamistiska rörelser och upplever regelbundet diskriminering från myndigheterna. Kristna blir ofta måltavlor i centrala och södra Irak. Finns det misstankar om att någon evangeliserar för muslimer, kan hädelselagarna användas mot dem.

Att byta från ett samfund till ett annat (till exempel att gå från en ortodox kyrka till en evangelikal församling) bestraffas ofta genom att personen förlorar olika rättigheter och dessutom riskerar att förlora sitt jobb.

 

Exempel

 • Den 23 december 2016 dödades tre kristna och två skadades, i en attack riktad mot två butiker som sålde alkohol. Kristna i området menar att attacken var riktad mot kristna, speciellt med tanke att dådet skedde precis före jul och att det bara är kristna som säljer alkohol i Irak.
 • I januari 2017 hittades åtta kroppar under befrielsen av Qaraqosh, som före IS framfart hade en kristen majoritet. Kropparna tillhörde förmodligen kristna och visar på IS brutalitet. Några av dem hade dödats över ett år tidigare, andra mer nyligen.
 • En kristen änka och hennes tonårsson hölls fångna av IS i Mosul, och i november 2016 tvingades de konvertera till islam. De lyckades senare att fly staden. Minst 58 kristna hölls fångna av IS i Mosul under rapporteringsperioden för WWL 2018, och de saknas fortfarande. Om de blivit bortförda eller har dödats är okänt.
 • Flera incidenter inträffade under rapporteringsperioden, där kristna konvertiter med muslimsk bakgrund attackerades, torterades eller kidnappades av sina familjer.
 • Tusentals kristna fortsätter söka efter en trygg plats att bo på, i eller utanför landet.
 • Ett stort antal kristna har fått sina hus eller egendomar förstörda eller beslagtagna under det att städerna de kommer ifrån har befriats.
 • Enligt Middle East Concern höll en av Iraks högst ansedda imamer i den shiamuslimska regeringen ett tal, där han fastslog att kristna, judar och andra religiösa minoriteter antingen måste konvertera till islam, betala en religiös skatt (jizya) eller bli dödade. Shejk Alaa Al-Mousawi kallade även kristna för ”otrogna” och ”polyteister” och underströk behovet av jihad. Som svar på detta skrev nästan 200 irakiska kristna familjer under en stämning, som anklagar honom för att hetsa till våld mot kristna.

 

  Be...

 • För präster och pastorer i Irak, att de får vara levande exempel på Guds närvaro. 
 • Tacka för dem som lyckas återvända till sina byar på Nineveslätten. Be också för dem som fortfarande inte kan återvända – och för dem som inte vet var de ska ta vägen. 
 • Tacka för de uppmuntrande rapporter vi får höra från södra delarna av Irak, där många möter Jesus. Be att Gud förser folket med goda herdar.

 

 • Privatlivet
  14,688
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  14,744
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  14,904
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  14,909
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  15,052
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  11,296
  MAX = 16,667

 • 85,6
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige