38 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 263,5 miljoner
 • Antal kristna: 31,9 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Radikala islamistiska grupper är ett allvarligt hot mot kristna i det land som har världens största muslimska befolkning.

Vissa muslimska ledare provocerar fram hat mot kristna och andra religiösa minoriteter genom sin undervisning i moskéer eller genom massmedier. Konservativa muslimska partier och radikala islamistiska grupper verkar för att göra Indonesien till en islamsk nation. De har stort inflytande, något som resulterat i sharia (islamsk lag) inspirerad politik och en allmän opinion som motsätter sig kristendomen. Detta visade sig när hundratusentals människor demonstrerade på gatorna mot Jakartas kristna guvernör Ahok, efter påståenden om hädelse.

Regeringen är inte den drivande kraften när det gäller förföljelse på nationell nivå, utan de är dessa konservativa partier och radikala grupper som ligger bakom merparten av förföljelsen mot kristna. Men i augusti 2017 meddelade regeringen att det finns planer på att skärpa landets hädelselagar. 

 

Förföljelsen i Indonesien
Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund förföljs framför allt från sina egna familjer. Intensiteten av förföljelsen varierar beroende på familj. Ofta rör det sig om isolering eller verbala hot. Bara några få procent av konvertiterna möter fysiskt våld på grund av sin nya kristna tro.

Nivån på förföljelsen varierar beroende på vilken region i Indonesien det handlar om. I vissa områden, som västra Java och Aceh, är radikala islamistiska grupper starka och har en stor påverkan på samhället och politiker, något som får negativa konsekvenser för de kristna.

När det blir känt att en församling evangeliserar, får församlingen problem med radikala islamistiska grupper. Många församlingar, som inte tillhör ett traditionellt kristet samfund, har svårt att få bygglov för att bygga kyrkor. Även om församlingarna uppfyller kraven, eller till och med får rätt i domstol, ignoreras det av de lokala myndigheterna. Även katolska kyrkor har haft svårigheter att få bygglov. Under de senaste åren har situationen för de kristna försämrats.

 

Exempel

 • I november 2016 kastades en bomb in i en kyrka i staden Samarinda, på östra sidan av ön Borneo. Fyra barn skadades, varav ett av dem senare avled av sina skador. Alla barnen var under fyra år.
 • Jakartas kristna guvernör Ahok dömdes den 9 maj 2017 till två års fängelse på grund av hädelse. Han dömdes mot sitt nekande.
 • Flera rapporter vittnar om att kristna konvertiter på olika platser i landet har isolerats och stängts in av sina familjer, utan tillgång till sin mobiltelefon. Några har isolerats i flera veckors tid, och riskerar att förvisas från sina hem och sina familjer, om de inte återvänder till islam.
 • Det är vanligt att kristna barn utsätts för utfrysning och verbala övergrepp av skol- eller lekkamrater. I några regioner förbjuder muslimska familjer sina barn att leka med kristna kompisar. De kristna barnen kallas ofta för otrogna och det händer att religionslärare driver med barnen och tvingar dem att sitta längst bak i klassrummet.

 

  Be...

 • Om mod och framtidshopp för kristna barn som diskrimineras i sina skolor, och som utsätts för mobbning från sina skolkamrater.
 • Om styrka, fasthet och mod för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. De pressas av sina familjer att återvända till islam.
 • För de kristna församlingar som inte får tillstånd att bygga eller reparera kyrkolokaler.

 

 • Privatlivet
  10,312
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  10,978
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  11,458
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,026
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  9,271
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  6,852
  MAX = 16,667

 • 58,9
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige