40 Förenade Arabemiraten

 • Ledare: President Khalifa bin Zayed Al Nahyan
 • Folkmängd: 9,4 miljoner
 • Antal kristna: 1,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Monarki / Federation
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Det finns en stor skillnad på den nivå av förföljelse som olika kristna grupper i Förenade Arabemiraten möter.

Samhället är ganska tolerant mot kristna gästarbetare, som är relativt fria att utöva sin tro så länge de inte evangeliserar. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund har däremot inte samma frihet. De möter så pass stort förtryck från familj, släktingar och samhället i stort, att regimen inte behöver agera mot dem. På så sätt kan regimen å ena sidan hävda att den främjar religiös tolerans, samtidigt som den i praktiken främjar islam.

 

Förföljelsen i Förenade Arabemiraten

Trots att kristna gästarbetare, precis som hinduiska och sikhiska gästarbetare, är relativt fria att utöva sin tro, möter även de restriktioner. De är fria att utöva sin tro privat, men de får inte offentligt proklamera sin tro – vare sig genom psalmer eller lovsånger, predikningar eller bön. Samhället är konservativt och tvingar kristna till stor återhållsamhet. De måste vara försiktiga i offentliga sammanhang, eftersom det är strängt förbjudet att på något sätt ifrågasätta islam.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är rädda för att avslöja sin kristna tro. De flesta håller sin tro hemlig, och därför finns det få rapporter om att kristna skadas eller dödas för sin tro.

 

Exempel

 • I januari 2016 arresterades och deporterades tre kristna gästarbetare av lokala myndigheter. De anklagades för att ha ”predikat en annan religion än islam” i emiratet Sharjah.
 • Regimen tvingade två ledande internetleverantörer att blockera hemsidor som är kritiska mot islam eller hemsidor som lyfter andra religioner.
 • Det är mycket svårt för kristna gästarbetare att få tillstånd att bygga nya kyrkor, trots att behovet är stort. Lagstiftningen är otydlig, något som skapar administrativa svårigheter.

 

  Be...

 • För ledarna i Förenade Arabemiraten. Be att det ska bli tillåtet för medborgarna att byta religion.
 • Om styrka och stöd till kristna konvertiter som är rädda för att avslöja sin kristna tro för sina familjer.
 • För kristna kvinnor med muslimsk bakgrund, de förlorar sina ägodelar och även vårdnaden om sina barn om deras tro upptäcks.

 

 • Privatlivet
  13,646
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,179
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,016
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,417
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  11,823
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  0,185
  MAX = 16,667

 • 58,3
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige